بحران برق و هراس از مضحکه انتخاباتی – علی جوادی

پرسش: در چند روز اخیر قطعی مداوم برق صدمات زیادی در سراسر ایران به مردم وارد کرده است. گفته میشود که علت اصلی این قطعی برق، وجود مزارع بیت کوین که توسط “چینی ها” اداره میشود، میباشد. برخی مدعی اند که بیت کوین انقلابی در راستای خروج از سیستم بانکهای جهانی است اما ظاهرا پیامدهای […]

ادامه مطلب

فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران و مسئله “انتخابات” – محمد آسنگران

از میان قاتلها و فاشیستها یکی را انتخاب کنید! مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی دقیقا همین معنی را داشته و دارد که مردم از میان قاتلهای مورد تایید رهبر فاشیستها کدام یک را ترجیح میدهند اختیار با خودشان است. انتخابات امسال (١۴٠٠) قرار است سه هفته دیگر در ایران برگزار بشود. مردم مخیر هستند از […]

ادامه مطلب

مساله فلسطین – گفتگو با علی جوادی

پرسش: پس از دو هفته جنگ و کشتار، بالاخره آتش بس میان دولت اسرئیل و حماس برقرار گردید. در خلال این جنگ تحلیلهای متنوعی در باره منشا کنونی جنگ و سهم هر دو طرف در برانگیختن جنگ مطرح شده است. آنچه که روشن است این است که نه جریان راست در اسرائیل و نه جریانات […]

ادامه مطلب

جوابی کوتاه به “طرف” (عباس گویا )

هر وقت آجندای خودمان را به آجندای فلسطین تبدیل نکنیم شاید بفهمیم مشکل فلسطین چیست. طرف میگه چون اسلام سیاسی در غزه و یهودیت سیاسی در اسرائیل از *بهانه* مذهب برای پیشبرد پاکسازی قومی استفاده میکنند، پس از آتئیستهای جهان بخواهیم که برای عقب راندن این نیروهای دولتی به میدان بیایند! چیزی که طرف نمیگوید […]

ادامه مطلب

پرچم هفت تپه، تهدیدها و نگرانیها – سمکو نوری

برای طرح چارچوب و مختصات این نگرانی و تهدیدها نمیتوان زیاد به عقب برگشت و روزشمار اعتصابات کارگری و بموازات آن اتفاقات در هفت تپه را لیست کرد چون این بحث به درازا میکشد و بحث اصلی که میباید برای پیشرویهای بعدی از آن استنتاج شود به حاشیه خواهد رفت. در نتیجه مبنای این بحث […]

ادامه مطلب

از سنگر کارگران هفت تپه و هپکو – ایرج فرزاد

بین اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه و مبارزات یکساله کارگران معدن ذغال سنگ انگلیس، ۱۹۸۵- ۱۹۸۴ تشابهات و همسوئی ها و نیز “خطرات”، در ماهیت مشابهی، وجود دارد.پیوستگی زمانی و طول مدت اعتراض و اعتصاب در هر دو مورد، مشابه است. تهدیدات دولت، تصویر سازی از رهبران اعتصاب به عنوان عناصر “خطرناک” و یک […]

ادامه مطلب

انتخابات در جمهوری اسلامی توهین به شعور مردم است! – محمد آسنگران

شرکت در شوی “انتخاباتی” رای دادن به ادامه جنایت وبه قهقرا بردن جامعه است! هر چهار سال یک بار بحث انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی به بحث داغ جامعه تبدیل میشود. اما آنچه در دنیای متمدن از انتخابات فهمیده و اجرا میشود هیچ قرابتی با انتخابات در جمهوری اسلامی ندارد. در جامعه ای که […]

ادامه مطلب

کشتار مردم غزه، جریان راست در اسرائیل، در ایران – علی جوادی

تصاویر در این منطقه از خاورمیانه بسرعت در حال تغییرند. آنچه را که در هفته گذشته میشد یک جنگ و کشمکش محدود میان اسرائیل و نیروهای اسلامیستی در غزه نامید، بسرعت و اکنون به یک جنایت آشکار و یک فاجعه انسانی تمام عیار علیه مردم غزه تبدیل شده است. تصورش سخت است. پدری خوشحال است […]

ادامه مطلب

مضحکه انتخاباتی رژیم و امامزاده ناسیونالیسم – علی جوادی

دوران مضحکه انتخاباتی رژیم شباهت بسیاری به تعزیه و کارناوال های اسلامی دارد. درجه ای همهمه، درجه ای افسار گسیختگی، درجه ای خارج از نت زدن، درجه ای هم توسل به هر خس و خاشاکی برای “داغ کردن تنور انتخاباتی”. توسل به ناسیونالیسم یکی از این خارج نت زدن ها است. پیشتر نیز نمونه های […]

ادامه مطلب