انشقاق در حکومت اسلامی یا انشقاق در بورژوازی ایران، هسته سخت قدرت شکننده تر از هر زمان- محمد آسنگران

پروسه انتخابات در میان جناحهای جمهوری اسلامی در سال ١۴٠٠، ظاهرا جناح حاکم شامل خامنه ای و سپاه را منسجم کرده است. اما این فقط ظاهر قضیه است. اگر کسی بخواهد یا بتواند کل تصویر و آینده حکومت را ببیند متوجه میشود تصمیم گیرندگان اصلی حکومت اسلامی این سیاست را از سال ١٣٩٢ بطور برجسته […]

ادامه مطلب

کمدی مضحک انتخابات ١۴٠٠و حاشیه های آن – علی جوادی

مضحکه انتخاباتی سال ١۴٠٠ رژیم اسلامی ویژگی هایی دارد که به درجاتی آن را از انتخابات در دوره های قبل متمایز میکند. کمدی مضحکی است! باید به این ویژگی ها پرداخت. چرا رژیم اسلامی خودی ترین خودی های خود را هم از دور خارج میکند؟ یکدست شدن، تک جناحی شدن راس حاکمیت اسلامی، تمام پاسخ […]

ادامه مطلب

اعتراض “نفتی” ها – محمدرضا پویا

کارکنان رسمی نفت در پی اعتراضات دو ماه گذشته خود، طی اولتیماتومی اعلام کردند که در صورت عدم تحقق خواسته ها و مطالباتشان، گسترده تر به مبارزات خود ادامه خواهند داد. کارکنان نفت در پنجم خرداد در شهرهای تهران، اهواز، عسلویه، ماهشهر، گچساران، پالایشگاه آبادان، شرکت نفت فلات قاره بهرگان، شرکت نفت فلات قاره منطقه […]

ادامه مطلب