ضد رژیمی گری راست حمید تقوایی سلبی – اثباتی بی تقصیر است! – آذر ماجدی

تظاهرات دانشجویان در ۲۳ اردیبهشت ماه جنجال آفرین شد. بدنبال این اعتراض رادیکال هم جمهوری اسلامی، هم نیروهای دست راستی “رژیم چنجی” و هم حزب کمونیست کارگری به دانشجویان حمله ور شدند. این اعتراض به یک صف آرایی مهم میان راست ها و کمونیست ها دامن زد. ما کمونیست های کارگری حکمتی جایگاه مهم و […]

ادامه مطلب

تز “اپوزیسیون، اپوزیسیون نشویم” راست روی افراطی است! – رحمان حسین زاده

از مقطع تظاهراتهای گسترده و بزرگ دی ماه ۹۶ تا بحال رهبری حزب کمونیست کارگری ایران به نحو برجسته ترو لجوجانه بر تز راست روانه “اپوزیسیون، اپوزیسیون نشویم” میکوبد. معنی عملی این جهت گیری چیزی جز حرکت “همه با همی” با کل اپوزیسیون در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. این پافشاری راست و پوپولیستی در […]

ادامه مطلب

تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی – علی مطهری

تنش‌ها میان دولتهای ایران و آمریکا طی هفته‌های اخیر شدت گرفته و دولت آمریکا ناوهای جنگی، بمب‌افکن‌های بی-۵۲، نیروی نظامی و تجهیزات به منطقه اعزام کرده است. با توجه به تغییر موقعیت دولت ایران در داخل و در معادلات منطقه خاورمیانه و پافشاریش بر موضع خود، مرحله جدیدی از یک رویاروی جدی تر آمریکا در […]

ادامه مطلب