میترا استاد، علی نجفی زن در اسلام – سیاوش دانشور

قتل میترا استاد توسط شاخ شمشاد اصلاح طلبان علی نجفی، بار دیگر روی موقعیت زن در اسلام و جامعه اسلام زده نور انداخت. ما از جزئیات این قتل و مسائل حول و حوش آن خبر نداریم، اما اینها تعیین کننده نیستند. مهم اینست که این قتل معین نوری هرچند کم روی تاریکخانه اسلامی و مناسبات […]

ادامه مطلب