اعلامیه حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست اوج گیری تنش بین دولتهای آمریکا و جمهوری اسلامی و سیاست ما

تنش بین دولتهای آمریکا و جمهوری اسلامی اوج جدیدی گرفته است. دریک سوی این کشمکش تروریسم دولتی آمریکا و در سوی مقابل تروریسم رژیم اسلامی قرار دارند. سابقه و پیشینه و کارکرد و اهداف این دو دولت چه در شرایط “تنش و چه در دوران سازش” چیزی جز ارتجاع و ضدیت با آزادیخواهی و منافع […]

ادامه مطلب