توضیح ضروری درباره وضعیت اسماعیل بخشی

کارگری

تعداد بسیاری سوال درباره همکار عزیزمان اسماعیل بخشی از ما پرسیده شده است. انواع و اقسام اخبار و حدسیات هم درباره ایشان منتشر شده است. از طرفی اخبار روشن و موثقی هم درباره اسماعیل منتشر شده که ممکن است در میان شلوغی، نگرانی ها و اظهار نظرات مختلف و پرتعداد، درست دیده نشده باشد. جهت تنویر افکار عمومی لازم میدانیم موارد زیر را به اطلاع برسانیم:

-در زمان بازداشت و نیز پس از آزادی اسماعیل عزیز، ایشان و خانواده اش در وضعیتی نبودند که “بتوانند” یا به عبارتی دستشان باز باشد که تصویر و خبر و نوشته ای رو به عموم منتشر کنند.

-تایید و تاکید میکنیم که اسماعیل عزیز در دوره بازداشت، شدیدا مورد ضرب و شتم و آزار های شدید روحی و جسمی قرار گرفته است.

-در زمان بازداشت، بستگان ایشان و حتا برخی نمایندگان کارگری نیز شدیدا تحت فشار بوده اند تا خبر یا اخبار کمتری درباره اسماعیل منتشر شود یا اصلا خبری از ایشان به بیرون درز نکند.

-اسماعیل بخشی، با وثیقه سنگین چهارصد میلیونی و موقتا آزاد شده است و چند پرونده امنیتی و ظالمانه علیه او گشوده شده است در حالی که او تنها و تنها نماینده منتخب کارگران هفت تپه بوده و هیچ اقدام غیر قانونی توسط وی و سایر نمایندگان و کارگران انجام نشده است.

-اینکه اسماعیل عزیز پس از آزادی، به خیابان برود، به عروسی بستگانش دعوت شود، به صف نانوایی برود و یا چند کارگر، نماینده کارگری، همکاران و دوستان را در منزلش بازدید کند، به هیچ وجه برخلاف تصویری که برخی سعی میکنند ارائه دهند اصلا به این معنی نیست که همه چیز بر وفق مراد است و اسماعیل در شرایط عادی و مناسبی به سر می برد! اسماعیل عزیز کماکان تحت تاثیر شرایط بسیار دشواری است که در زمان بازداشت از سر گذرانده است.
( برخی از این افراد که سعی میکنند اوضاع را گل و بلبل جلوه دهند همان هایی هستند که ما کارگران در روزهای اعتصاب و تجمع با فریاد “مرگ بر رخشان”، تکلیف شان را مشخص کردیم. اینها افرادی همدست با کارفرما، ضد کارگر و همراه و عامل علنی توطئه و شایعه پراکنی و تفرقه افکنی وسخنگوی علنی وزارت اطلاعات هستند که در اعتصاب شکنی هم تمام تلاش خود را کردند و اکنون با بیشرمی تمام در نوشته هایی که برای عادی جلوه دادن شرایط منتشر میکنند اسماعیل را با عنوان” رفیق اسماعیل” یاد میکنند. )

-در اثر ترس سیستم قضائی امنیتی و عقب نشینی آنها و ترس کارفرما از بالاگرفتن خشم کارگران، آنها تا به امروز جرات نکرده اند که اسماعیل را از کار اخراج کنند؛ و این، یک پیشروی و پیروزی برای کارگران هفت تپه و کل کارگران ایران است. مسئولین، منتظر اقدامات آتی ما تا لغو خصوصی سازی و بسته شدن پرونده های امنیتی علیه بازداشت شدگان باشند و بیش از این بترسند!

  • سکوت خبری درباره اسماعیل در این چند روز بعد از آزادی او، که بخشا به علت شرایط روحی و جسمی اسماعیل و نیز هراس خانواده اش به علت فشارهای وارده از سوی دستگاه امنیتی بر ایشان بوده بیش از هر چیزی به علت آزار و سرکوب اسماعیل در دوره ی بازداشت و فشارهایی است که بر خانواده وی اعمال شده است. سیستم قضایی و امنیتی اولین و تنها علت و مقصر این سختیها، آزارها و نقش اول این ماجراست.

از همه عزیزانی که در این مدت بارها از ما درباره شرایط اسماعیل سوال کرده بوند و ما بنا به ملاحظاتی که بیش از هر چیز برای رعایت ملاحظات و احوال اسماعیل و خانوده اش بود، نمیتوانستیم در این مورد اظهار نظر یا انتشار خبر کنیم پوزش میخواهیم. از حمایت همه عزیزان تشکر میکنیم. اسماعیل بخشی، تا اینجای کار خدمات ارزشمندی به کارگران هفت تپه و کل کارگران ایران کرده است. چه در سکوت خبری باشد و چه مانند روزهای اعتراضات کارگران هفت تپه، جلوی چشم و در صف اول و جلوی تصویر، برای همه ما عزیز است.

اسماعیل، بعد از آزادی دیده است که چگونه شعار و خواسته شورای مستقل کارگری و اداره شورایی، در سراسر کشور تکثیر شده است. اسماعیل عزیز حتما از دستاوردهای اعتصابات قدرتمند هفت تپه در دلش خرسند است و نیز از این بابت که نسخه های ضد کارگری “شورای اسلامی کار” و یا ” انجمن صنفی”، دیگر در میان همقطاران و همفکران اسماعیل و در میان اسماعیل هایی که اکنون تکثیر شده اند جایی ندارد زیرا که اسماعیل و اسماعیل ها اکنون به تشکلات و اقدامات کارگری مترقی تری باور دارند.

برای اسماعیل بخشی عزیز و خانواده محترمش که در این مدت متحمل آزارهای بسیار سخت و غیر انسانی از سوی دستگاه قضایی و امنیتی شدند، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم و از حمایت همه همکاران در هفت تپه و نیز حمایت تمام عزیزان در ایران و سراسر جهان از اسماعیل عزیز و از مبارزات کارگران هفت تپه کمال تشکر را داریم.

⭕️ توضیح ضروری درباره وضعیت اسماعیل بخشی ⭕️
کانال مستقل کارگران هفت تپه- یکشنبه ٢ دیماه ٩٧