پاسخ به نامه سرگشاده سائمه سلطانی از فعالین جنبش زنان افغانستان✍️ رضا شهابی از زندان اوین

 در پاسخ به نامه سرگشاده سائمه سلطانی از فعالین جنبش زنان افغانستان سائمه جان، همسایه و‌ هم‌سرنوشت عزیز، خطاب صمیمانه شما را شنیدم که مصداق آن گفته است که آنچه از دل برآید بر دل نشیند. می‌گویند شرم احساسی است انقلابی، اما نامه شما خشم و شرم را همزمان برمی‌انگیزد. خشم از توهین، خشونت، اخراج […]

ادامه مطلب