برای قطع جنگ و دفاع از امنیت مردم فلسطین و اسرائیل به میدان بیاییم!

بیانیه جمعی صدای ما،صدای سوم برای امضا و همراهی لطفا با من (مینا احدی)  و یا سیروس ملکوتی تماس بگیرید.تا کنون بیش از دویست امضا کرده اند ،لطفا وسیعا پخش کنید و دوستان خود را تشویق کنید امضا کنند. برای قطع جنگ و دفاع از امنیت مردم فلسطین و اسرائیل به میدان بیاییم! بعد از […]

ادامه مطلب

ما چه می خواهیم؟✍️ سیاوش دانشور

آنچه امروز در خیابان های شهرهای مختلف ایران مشاهده می کنیم، خیلی روشن و صریح جنبشی علیه فقر و فلاکت است. جنبشی که از گرانی، بیماری، بیکاری، نداری، بی حرمتی، بی حقوقی به تنگ آمده است. بسیار حیاتی و مهم است که همین خواست ها را فریاد زنیم. مردم یک پدیده یکدست نیستند. گرایشات متفاوت […]

ادامه مطلب