پرده جدید فاشیسم و آپارتاید در قرن بیست و یکم، جهان باید علیه هولاکاست در غزه بپاخیزد!✍️حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست

پرده جدید فاشیسم و آپارتاید در قرن بیست و یکم جهان باید علیه هولاکاست در غزه بپاخیزد! کشتار روزافزون کودکان و مردم عادی در غزه نفس را در سینه جهان حبس کرده است. دولتها و سازمان ملل و صنعت حقوق بشر با همه امکانات و اهرمها، ظاهراً ناتوان از رسیدن به یک آتش بس موقت […]

ادامه مطلب