نسل کشی در غزه! آزمون “ته مانده” انسانیت! دفاع بشریت از خود! ✍️ثریا شهابی

ماشین کشتار مخوف اسرائیل از مردم فلسطین در حمایت کامل آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی و اکثر احزاب پارلمانی، نشانی از خاموش شدن ندارد. سرعت ماهواره ای کشتار جمعی مردم غزه چنان است که هر آمار و رقم و عددی، در مورد ابعاد نسل کشی هولناکی که تنها در چند هفته گذشته و به بهانه […]

ادامه مطلب