متُد ارزیابی جمهوری اسلامی با فاکتورهای دهه ۱۹۸۰ -منصور حکمت

نشريات

برای دریافت مطلب روی لینک پیوست کلیک کنید https://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/09/metod-arzyabi-rejim-eslami-ba-faktorhay-1980.pdf

این متن پیاده شده سخنان منصور حکمت در جلسه بررسی اوضاع سیاسی جمهوری اسلامی، ۲۱ مرداد سال ۱۳۶۵- ۱۲ اوت ۱۹۸۶ است. متن را رفیق “دنیس مر” به درخواست من با حوصله و وسواس پیاده کرده و متن تایپ شده را برای من ارسال کرد. اما از آنجا که کیفیت صدا در برخی لحظات چندان واضح نبوده است، رفیق دنیس با گذاشتن علامت سوال، اضافه کردن یک کروشه، نقطه چین و جمله: “مفهوم نبود” من را بر آن داشت که با دقت بیشتری و از آنجا که با لحن منصور حکمت و نوع بیان او در سخنرانیها، تقریبا مسلط بودم، متن را چندین بار مقابله کنم. با وجود اینکه برخی کلمات هنوز برای من دقیقا مفهوم نبودند، اما اطمینان میدهم که متن پیاده شده رفیق دنیس همراه با اصلاح و تدقیق نکات مورد سوال او از جانب من، با چهارچوب بحث منصور حکمت، تماما منطبق است. من در پرداخل پرانتز اسامی کامل کسانی که از آنها نام برده شده است را نوشته ام و نیز اشاره به ضمیرها را تصریح کرده ام. بعلاوه در برخی از جملات متن پیاده شده، ترتیب کلمات را از بیان شفاهی به کتبی تغییر داده ام.

بار دیگر از زحمات بی شائبه رفیق دنیس عزیز، سپاسگزارم. واضح است چون اصل متن کتبی نبوده است، خط تاکیدها همه جا از من اضافه شده اند.

ایرج فرزاد
نیمه دوم فوریه ۲۰۲۰