نشریه اکتبر شماره ۲۱۹ منتشر شد

اخبار نشريات

نشریه اکتبر شماره ۲۱۹ منتشر شد

اکتبر نشریه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست است

سردبیر این دوره نشریه اکتبر سعید یگانه هستند

برای دریافت نشریه شماره ۲۱۹ روی لینک زیر کلیک کنید

 

https://drive.google.com/drive/my-drive