ضمن حمایت پرنسیپی مان از این فرم مطلوب تشکیلات توده ای کارگران، هنوز چک سفید بدست هر مجمع عمومی و هر شورائی نمیدهیم- عباس گویا

بحث بر سر سندیکا یا مجمع عمومی که ریشه در وجود تشکلی محفلی در مقابل یک تشکل توده ای در هفت تپه دارد، بحثی زمینی است. در مورد “سندیکا” حرف زیادی نمیشه زد. مدافعین آن در بهترین حالت رفرمیست اند، توده ایست اند. اما مدافعین مجمع عمومی نیز دیمی و کورکورانه هر تجمعی از کارگران […]

ادامه مطلب
سندیکای کارگران هفت تپه

هفت تپه گوشت قربانی‌ یا از چاله به چاه یا اسیر باند باند بازی!

هفت تپه آزاد شد یا اسیر، آیا پشت پرده هفت تپه عوام فریبی وچپاول است؟ از اعلام بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه به دولت چند ماه گذشت وپس از مدتها چانه زنی دولت وقوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس درخصوص تحویل شرکت به دولت وسازمان گسترش ونو سازی صنایع ، این سازمان اعلام کرد توان […]

ادامه مطلب

نه به اعدام از توماج و افراسیاب! اعدام اسم دولتى کلمه کشتن است!

مجازات اعدام اسم دولتى کلمه کشتن است. افراد یکدیگر را به قتل میرسانند، اما دولتها افراد را به “اعدام” محکوم میکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعیت قتل نفس هردو از یکجا مایه میگیرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلى کسى توسط کس دیگر. اینکه یکسوى این قتل یک دولت و یا […]

ادامه مطلب

روز دهم اکتبر چه روزیست؟

در پی افزایش حکم اعدام در کشورهای متعددی ( نظیرایران ، چین ، عراق ، عربستان ، آمریکا ….) اتحادیه اروپا در۱۰ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامه ای را درنشستی جهت لغومجازات اعدام صادرکرد.قطعنامه اولین نشست اتحادیه اروپا در باره روز جهانی بر علیه اعدام ۱۰ اکتبر ۲۰۰۳اتحادیه اروپا روز ۱۰ اکتبر را سرآغازی برای مبارزه با […]

ادامه مطلب

چند نکته در مورد “بیانیه سیاسی کنفرانس سیزدهم جناح راست کومه له” – سمکو نوری

جناح راست “کومه له” در ادامه جلسات محفلی، جلسه ای تحت عنوان “کنفرانس سیزدهم” برگزار کرده اند که گزارش آن در فضای مجازی قابل دسترس است. در این گزارش چند بحث سر راست یافت میشود. تاجاییکه به “موجودیت حزب کمونیست ایران”، و همچنین به این بهانه ضدیت با کمونیسم برمیگردد، بحث سر راست جناح راست […]

ادامه مطلب