پیروزی در هفت تپه، یک پیروزی در آغاز راهی سرنوشت ساز – علی جوادی

کارگران هفت تپه به یکی از خواستهای فوری خود دست یافتند. بالاخره رژیم اسلامی در مقابل اعتراضات گسترده و درخشان کارگران هفت تپه و حمایت بخشهایی از طبقه کارگر و جامعه از خواست کارگران، ناچار به عقب نشینی شد و از مالکان خصوصی هفت تپه خلع ید کرد. پیروزی کارگران هفت تپه یک پیروزی برای […]

ادامه مطلب

قطعنامه ای درباره مساله فلسطين

توضيح: قطعنامه فوق، یک قطعنامه جامع و اساسی در مورد مساله فلسطین است. اساس این قطعنامه همچنان به قوت خود باقی است. نشریه پرسش این سند را به دلیل اهمیت شرایط حاضر مجددا تکثیر میکندمساله فلسطين مشقت بارترين مساله ملى جهان امروز است. بيش از نيم قرن است که ابتدائى ترين حقوق مردم فلسطين، از […]

ادامه مطلب

اسلامیون همچنان جنایت میکنند – محمدرضا پویا

هفته پیش باز هم اسلامیون در افغانستان جنایت آفریدند. ده ها دختر بچه دانش اموز در دبستان خود با یک بمب کار گذاشته شده در یک موتورسیکلت کشته شدند. خبرگزاری ها تاکنون 60 نفر کشته و بیش از صد زخمی از این واقعه جنایتکارانه را گزارش کرده اند. ده ها سال جنایت نیروهای اسلامی در […]

ادامه مطلب

یک پروواکاسیون، یک جنگ دیگر در فلسطین – علی جوادی

بار دیگر شعله های جنگ در فلسطین در حال زبانه کشیدن است. بار دیگر اقدامی پروواکاتیو جرقه ای بر خرمنی از نفرت و کینه و نیروهای آماده به شلیک شد. بار دیگر شاهد موشک پرانی کور حماس و جهاد اسلامی از غزه به شهرهای اسرائیل و حمله وحشیانه و گسترده یکی از مجهزترین ماشینهای کشتار […]

ادامه مطلب