پس از اول ماه می – محمدرضا پویا

اول ماه مه را پشت سر گذاشتیم، چگونه باید به تحرکات سیاسی حول و حوش آن نگاه کرد؟ از هفته ها قبل رژیم اسلامی، همانگونه که انتظار میرفت، تعقیب و تهدید و دستگیری فعالین کارگری را در دستور کار خود گذاشت. اعتراضات جاری در جامعه و سظح توقعات و نوع مطالبات مردم را باید از […]

ادامه مطلب

اراده کارگران در اول می! – نسرین رمضانعلی

روز جهانی کارگر امسال طلیعه ای از عزم و اراده طبقه کارگر علیه کلیت نظام ارتجاعی اسلامی سرمایه بود.هر ساله در ایران و در استانه روز جهانی کارگر، رژیم و طبقه کارگر ایران همزمان به استقبالش میروند، از یک طرف رژیم تلاش میکند با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع برگزاری روز جهانی کارگر شود، […]

ادامه مطلب

اول ماه مه،مضحکه انتخاباتی و تغییر آرایش رژیم اسلامی- علی جوادی

پرسش: اول ماه مه را پشت سر گذاشتیم. چندین بیانیه از جانب تشکلات کارگری منتشر شد و تجمعاتی هم در چندین شهر برگزار شد. شما از اول ماه می امسال چه ارزیابی دارید؟ علی جوادی: اول ماه مه امسال را باید سالروز اعلام ابراز وجود علنی سوسیالیسم کارگری در تحولات سرنوشت ساز آتی قلمداد کرد. […]

ادامه مطلب