آیا رژیم اسلامی با پول برجام جدید،عمر بیشتری برای خود میخرد؟ – علی جوادی

این سئوالی است که در برنامه تلویزیونی “کانال یک” توسط شهرام همایون، مدیر تلویزیون و مجری برنامه، در مقابل شرکت کنندگان در پانل سیاسی هفته قرار گرفت. این سئوال جدی تر و به همین اعتبار مهم تر از آن است که با سه دقیقه بتوان حق مطلب را در پاسخ به آن ادا کرد. به […]

ادامه مطلب

به مناسبت اول مه ١٤٠٠، تاکید بر چند ویژگی بیانیه های کارگری – محمد آسنگران

بیانیه های که فعالین و تشکلهای کارگری که تا کنون منتشر شده اند نکات زیادی را به عنوان ادعانامه خود اعلام کرده اند. اینجا میخواهم به چند مورد از برجسته ترین نکاتی که در بیانیه هایی کارگری به مناسبت اول مه ١٤٠٠ تا کنون منتشر شده است بپردازم: اعلام اینکه طبقه کارگر یک طبقه جهانی […]

ادامه مطلب

مارش روزجهانی کارگر، فقط کف خیابان،بدست میاد حقمان! (۲) – پدرام نواندیش

دوم: جنگ بی امانی که از سوی سرمایه داران و دولت هار اسلامی آنها، چه اصول گرا و چه اطلاح طلب شان، علیه کارگران و میلیونها توده کارکن جامعه در جریان است، با اعتراضات وسیع و هر روزه اجتماعی روبرو شده است. بنا بر ماهیت رژیم اسلامی سرمایه داری ایران و طی 42 سال گذشته، […]

ادامه مطلب

می پرسند چه تضمینی وجود دارد که در فردای سرنگونی رژیم، خون و خونریزی نشود؟ – علی جوادی

سئوال مهم و کلیدی که مدتها است در رسانه های مجازی و فضای سیاسی جامعه بر گشت و گذار است و این روزها در “کلاب هاوس” مرتب تکرار میشود: “چه تضمینی وجود دارد که در فردای سرنگونی رژیم خون و خونریزی نشود؟” در بررسی و پاسخ باید به مفروضات و اهداف نهفته در این پرسش […]

ادامه مطلب

یک بارهم شده، مدافع قاتلان مردم ایران نباشید! – محمد آسنگران

خطاب به خانم مسیح علینژاد:آیا امکان دارد اشتباهی هم شده یک بار در زندگیت مدافع قاتلان مردم ایران نباشید!امروز دیدم مسیح علینژاد پاسخی به فائزه رفسنجانی داده و پدر او را ویرانگر ایران و آمر کشتار مخالفین معرفی کرده است. تا اینجای کار مشکلی نیست. بخشی از حرف مخالفین جمهوری اسلامی را با تاخیر دو […]

ادامه مطلب

اول ماه مه در دل کرونا – محمدرضا پویا

اول ماه مه نزدیک است. هر سال پرچمهای سرخ، زنده باد سوسالیسم، اعتراض و مطالبه و فریاد، آذین بند خیابانها میگردد. در هر کشوری کارگرانش اعتراض خود را بزبان همان جغرافیا فریاد میکنند، هر چند زبانها مختلفند اما در این روز کارگران همه هم زبانند. این شاید بزرگترین ویژگی یکم می در سراسر جهان است. […]

ادامه مطلب

مردم بايد انتخاب کنند! – منصور حکمت

گفتگوی منصور حکمت با انترناسيونال هفتگى درباره وحدت اپوزيسيون   http://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/04/mardom-bayad-entekhab-konanad.pdf هفتگى: بيزارى مردم از جمهورى اسلامى و خواست عاجل مردم براى سرنگونى آن، اين سوال اساسى را برجسته کرده است که اين رژيم را چگونه بايد انداخت. در اين رابطه خيلى از مردم مساله وحدت احزاب اپوزيسيون سرنگونى طلب را مطرح ميکنند و اين سوال […]

ادامه مطلب

آزادى، برابرى، حکومت کارگرى! – منصور حکمت

*بحران سياسى و اقتصادى عميقى که گريبان بورژوازى ايران را گرفته است، نشانى از فروکش کردن ندارد* بساط سلطنت با انقلاب هر چند ناکام ٥٧ در هم پيچيده شد* امروز جمهورى اسلامى نيز به همان عاقبت نزديک ميشود   http://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/04/azadi-barabari-hokomat-kargarai.mansoor-hekmat-1.pdf  نه آريايى‌گرى آمريکايى شاه و نه خرافات اسلامى و قيل و قال پان‌اسلاميستى خمينى و شرکاء […]

ادامه مطلب