جوابی کوتاه به “طرف” (عباس گویا )

هر وقت آجندای خودمان را به آجندای فلسطین تبدیل نکنیم شاید بفهمیم مشکل فلسطین چیست. طرف میگه چون اسلام سیاسی در غزه و یهودیت سیاسی در اسرائیل از *بهانه* مذهب برای پیشبرد پاکسازی قومی استفاده میکنند، پس از آتئیستهای جهان بخواهیم که برای عقب راندن این نیروهای دولتی به میدان بیایند! چیزی که طرف نمیگوید […]

ادامه مطلب

پرچم هفت تپه، تهدیدها و نگرانیها – سمکو نوری

برای طرح چارچوب و مختصات این نگرانی و تهدیدها نمیتوان زیاد به عقب برگشت و روزشمار اعتصابات کارگری و بموازات آن اتفاقات در هفت تپه را لیست کرد چون این بحث به درازا میکشد و بحث اصلی که میباید برای پیشرویهای بعدی از آن استنتاج شود به حاشیه خواهد رفت. در نتیجه مبنای این بحث […]

ادامه مطلب