بحران برق و هراس از مضحکه انتخاباتی – علی جوادی

پرسش: در چند روز اخیر قطعی مداوم برق صدمات زیادی در سراسر ایران به مردم وارد کرده است. گفته میشود که علت اصلی این قطعی برق، وجود مزارع بیت کوین که توسط “چینی ها” اداره میشود، میباشد. برخی مدعی اند که بیت کوین انقلابی در راستای خروج از سیستم بانکهای جهانی است اما ظاهرا پیامدهای […]

ادامه مطلب

فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران و مسئله “انتخابات” – محمد آسنگران

از میان قاتلها و فاشیستها یکی را انتخاب کنید! مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی دقیقا همین معنی را داشته و دارد که مردم از میان قاتلهای مورد تایید رهبر فاشیستها کدام یک را ترجیح میدهند اختیار با خودشان است. انتخابات امسال (١٤٠٠) قرار است سه هفته دیگر در ایران برگزار بشود. مردم مخیر هستند از […]

ادامه مطلب

مساله فلسطین – گفتگو با علی جوادی

پرسش: پس از دو هفته جنگ و کشتار، بالاخره آتش بس میان دولت اسرئیل و حماس برقرار گردید. در خلال این جنگ تحلیلهای متنوعی در باره منشا کنونی جنگ و سهم هر دو طرف در برانگیختن جنگ مطرح شده است. آنچه که روشن است این است که نه جریان راست در اسرائیل و نه جریانات […]

ادامه مطلب