آزاد سازی هفت تپه!؟ – پدرام نواندیش

طرح سئوال: رسانه های خبری روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ خبری را به این مضمون منتشر کردند که پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته»، مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی خلع و به دولت واگذار شده است. انتشار این خبر با واکنش های زیادی روبرو شد. کارگران […]

ادامه مطلب