از سنگر کارگران هفت تپه و هپکو – ایرج فرزاد

بین اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه و مبارزات یکساله کارگران معدن ذغال سنگ انگلیس، ۱۹۸۵- ۱۹۸۴ تشابهات و همسوئی ها و نیز “خطرات”، در ماهیت مشابهی، وجود دارد.پیوستگی زمانی و طول مدت اعتراض و اعتصاب در هر دو مورد، مشابه است. تهدیدات دولت، تصویر سازی از رهبران اعتصاب به عنوان عناصر “خطرناک” و یک […]

ادامه مطلب

انتخابات در جمهوری اسلامی توهین به شعور مردم است! – محمد آسنگران

شرکت در شوی “انتخاباتی” رای دادن به ادامه جنایت وبه قهقرا بردن جامعه است! هر چهار سال یک بار بحث انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی به بحث داغ جامعه تبدیل میشود. اما آنچه در دنیای متمدن از انتخابات فهمیده و اجرا میشود هیچ قرابتی با انتخابات در جمهوری اسلامی ندارد. در جامعه ای که […]

ادامه مطلب

کشتار مردم غزه، جریان راست در اسرائیل، در ایران – علی جوادی

تصاویر در این منطقه از خاورمیانه بسرعت در حال تغییرند. آنچه را که در هفته گذشته میشد یک جنگ و کشمکش محدود میان اسرائیل و نیروهای اسلامیستی در غزه نامید، بسرعت و اکنون به یک جنایت آشکار و یک فاجعه انسانی تمام عیار علیه مردم غزه تبدیل شده است. تصورش سخت است. پدری خوشحال است […]

ادامه مطلب

مضحکه انتخاباتی رژیم و امامزاده ناسیونالیسم – علی جوادی

دوران مضحکه انتخاباتی رژیم شباهت بسیاری به تعزیه و کارناوال های اسلامی دارد. درجه ای همهمه، درجه ای افسار گسیختگی، درجه ای خارج از نت زدن، درجه ای هم توسل به هر خس و خاشاکی برای “داغ کردن تنور انتخاباتی”. توسل به ناسیونالیسم یکی از این خارج نت زدن ها است. پیشتر نیز نمونه های […]

ادامه مطلب

مردم فلسطین و اسرائیل قربانی دو جریان مذهبی تروریست هستند – محمد آسنگران

دولت اشغالگر و نژادپرست اسرائیل زخمی را بر پیکر جامعه فلسطین ایجاد کرده است که از سال ١٩٤٨ تا کنون این منطقه روی صلح و آرامش بخود ندیده است. میلیونها نفر از مردم فلسطین آواره کشورهای دیگر شده اند و آن بخش هم که در منطقه ماندگار هستند نسل اندر نسل زیر چکمه نظامیان دولت […]

ادامه مطلب