مصوبه مزد شورای عالی کار،اعلان جنگ به طبقه کارگر ایران! – محمد آسنگران

پرسش: “شورای عالی کار” رژیم اسلامی روز شنبه اعلام کرده است که دستمزد کارگران ۳۹ در صد افزایش یافته است. به این ترتیب دستمزد پایه به ۲۶۵۵۰۰۰ رسیده است. این مبلغ یک فاصله ده میلیونی با خط فقر دارد. نظر شما در اینباره چیست؟ آسنگران: اولین سوالی که برای هر کسی میتواند پیش بیاید این […]

ادامه مطلب