مردم رعیت نیستند که شاه بخواهند! بساط سلطنت بازی را جمع کنید! علی جوادی

توضیح: این گفتگو مدتی پیش در نشریه انترناسیونال منتشر شد، اما نظر به اهمیت آن در مورد جایگاه سلطنت در تحولاتت آتی و همچنین به دنبال مباحثی كه پس از پخش نواری از رضا پهلوی در مورد سلطنت موروثی چاپ مجدد آن را حائز اهمیت میدانیمم. انترناسیونال: هفته گذشته بیانیه ای با امضای ۵۴ نفر […]

ادامه مطلب

آیا آموزش همه علوم (به) زبان مادری یک حق جهانشمول است؟ نقدی بر طرح جریانات قومی و محسن ابراهیمی محمد آسنگران

این روزها در میان بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی از جریانات راست عظمت طلب گرفته تا ناسیونالیستهای قومی وبخشی از چپها و کمونیستها و حزب کمونیست کارگری، بحث حول “حق” آموزش (به) زبان مادری داغ شده است. در یک نگاه کلی و ماکرو ما با سه قطب سیاسی و جنبشهای متفاوت مواجه هستیم. شاهد طرحها […]

ادامه مطلب

اول ماه مه روز جهانی کارگر – ضرورت همبستگی طبقاتی کارگران – پدرام نواندیش

اول ماه مه روز جهانی کارگر از راه می رسد. کارگران در اقصا نقاط جهان برای برگزاری پر شکوه این روز ، دست به کار شده اند.اهمیت روز جهانی کارگر و نحوه برگزاری آن، بیانی از توازن قوای طبقاتی در جوامعی است که سرمایه داری به عنوان طبقه حاکم، قدرت سیاسی را در دست دارد […]

ادامه مطلب

مبارزه طبقاتی و احزاب سیاسی- منصور حکمت

مقدمهقبل از اينکه وارد بحث در مورد کومه‌له و کردستان بشويم، ترجيح ميدهم ابتدا قدرى به سمينار قبل و موضوعات تحليلى‌تر و تئوريک‌ترى که آنجا مطرح کردم برگردم. بطور مشخص ميخواهم اينجا در مورد احزاب سياسى و رابطه آنها با جامعه و تاريخ اجتماعى و با طبقات حرف بزنم. من اينجا به اين تبيين مقدماتى […]

ادامه مطلب