در فقدان رفیق فرمانده کمونیست، حمه سور ✍️سیاوش دانشور

اواخر شنبه شب ۴ مه، درست در آستانه ۵ مه سالروز تولد کارل مارکس، کمونیستی انقلابی و فرمانده ای جسور، که نیم قرن در دفاع از مارکس و کمونیسم و منافع طبقه کارگر مبارزه کرد، جهان ما را ترک کرد. رفیق حسین مرادبیگی، شناخته شده به «حمه سور»، از کادرهای برجسته و تاثیرگذار کمونیسم ایران […]

ادامه مطلب