دو مطلب از ناصر بابامیری

بلایی که تعلیق برنامه «هلیوس» بر سر پناهندگان در یونان می‌آورد ✍️ رامیار حسینی

 دولت راستگرای یونان قصد دارد تنها برنامه حمایتی از پناهندگان را متوقف کند. کارکنان بخش خدمات اجتماعی هشدار داده‌اند که توقف این طرح هزاران پناهنده را به خطر می‌اندازد. برنامەی هلیوس تنها امکان و برنامەی دولتی تعریف شدە برای ادغام اجتماعی پناهندگان در یونان است کە توسط سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) اجرا می‌شود و […]

ادامه مطلب