همایون گدازگر

مرگ ابراهیم رئیسی و کاروان عزاداران حکومت اقلیم کردستان عراق ✍️همایون گدازگر

احزاب حاکم و مقامات بلند پایه حکومت اقلیم کردستان عراق همیشه چاکرو‌مخلص مرده و‌زنده سردمداران آدم کش جمهوری اسلامی بوده اند . شیون وزاری روزهای اخیرشان بمناسبت “ضایعه “ ای که جمهوری اسلامی با از دست دادن رئیسی قاتل و همراهان متحمل شده است را نمی توان در زرورق “حسن همجواری”ً و “ مناسبات “ […]

ادامه مطلب