صف انقلاب و ضد انقلاب را نباید مخدوش کرد (کوتاه در مورد یک مصاحبه) – فرشید شکری

مقدمه « کمونیست ها براى رسیدن به نزدیکترین هدف ها و منافع طبقه ی کارگر مبارزه می کنند، ولى در عین حال در جریان جنبش کنونى از آینده ی نهضت نیز مدافعه می نمایند. در فرانسه کمونیست ها در مبارزه با محافظه‌ کاران و بورژوازى رادیکال به حزب سوسیالیست – دموکرات گرویده ‌اند، بدون آنکه […]

ادامه مطلب