اطلاعيه كميته كردستان حزب حكمتيست در محكوميت توپ باران مناطق مرزی كردستان عراق توسط سپاه پاسداران

اخبار مولتی مدیا نشريات

با تجمع و اعتراض جلو كونسول گري هاي جمهوري اسلامي در سليمانيه و أربيل به اين جنايات اعتراض كنيد

صبحگاه امروز دوشنبه نيروهاي سباه باسداران جمهوري اسلامي با شليک توپ و خمپاره و سلاح هاي سنگين به مناطق مرزي منطقه حاج عمران و چومان در كردستان عراق حمله جنايتكارانه ديگری را عليه مردم زحمتكش منطقه و احزاب اپوزسيون انجام دادند.
در اين حمله كه چند ساعت بطول كشيد دو نفر از ساكنان منطقه زخمی شده و خسارات مالی زيادی از جمله به احشام و مزارع و محصولات كشاورزي مردم وارد شد و بخشي از ارتفاعات را به آتش كشيده شد و مردم روستاهای مورد حمله ناچارا خانه و محل هاي سكونت خود را ترک كرده و آواره روستاهای أطراف شده اند.

ظاهرا بهانه جمهوری اسلامی برای اين جنايت وجود مقرهاي احزاب اپوزسيون كه در منطقه مي باشد اما همه مي دانند اين فقط يك بهانه است و در طَي سال هاي گذشته مرتب و متناوبا برای ايجاد رعب و وحشت و نشان دادن قدر قدرتی خود به توپ و خمپاره باران منطقه دست زده است.

كميته كردستان حزب حكمتيست اين حمله ضد انسانی را بشدت محكوم ميكند و از مردم شهرهای كردستان عراق ميخواهد با تشكيل تجمعات و اعتراضات در جلو كونسول گري هاي جمهوري اسلامي در شهرهای اربيل و سليمانيه به جمهوری اسلامی اعتراض كنند و حكومت اقليم كردستان را وادار كنند به رژيم جمهوری اسلامی اعتراض كند.

 

كميته كردستان حزب کمونیست کارگری ایران – حكمتيست 

سوم جولاي ٢٠١٧