پیام تبریک به مردم ایران به مناسبت سال نو

نشريات

مردم آزادیخواه ایران
از طرف رهبرى حزب کمونیست کارگرى سال نو را از صمیم قلب به همه شما تبریک میگویم.
در سالى که گذشت مردم ایران علنا حکم به رفتن جمهورى اسلامى دادند. سران این نظام ارتجاعى و ضد بشرى دریافتند که شمارش معکوس براى برچیده شدن بساطشان آغاز شده است. سالى که گذشت براى ما مردم سال بیدارى و امید و براى اینان سال وحشت بود. اکنون جنبش مردمى پرقدرتى آغاز شده است که میرود به این کابوس بیست و چند ساله خاتمه بدهد.

با این امید که سال ١٣٨٠ سال پایان رژیم اسلامى باشد، با این امید دوشادوش یکدیگر ارتجاع اسلامى و سرمایه دارى در ایران را به زیر بکشیم، با این امید که نوروز بعد برقرارى یک جامعه آزاد و برابر و انسانى را در ایران جشن بگیریم، براى همه شما سالى مملوّ از شادى، سلامتى و سعادت آرزو میکنم.

منصور حکمت
اول فروردین ١٣٨٠