کشتار مردم در خواب و در خیابان؛ جنگ تروریست‌ها علیه مردم، علل و راه حل. گفتگوی نسرین رمضانعلی با علی جوادی

مولتی مدیا

کشتار مردم در خواب و در خیابان؛ جنگ تروریست‌ها علیه مردم، علل و راه حل. گفتگوی نسرین رمضانعلی با علی جوادی