قطعنامه درباره مساله فلسطین

توضیح: قطعنامه زیر، یکی از مهمترین و جامع ترین قطعنامه ها در مورد مساله فلسطین است. این قطعنامه قبل از بروز اختلافات در رهبرى حزب کمونیست کارگرى در ژوئن ۲۰۰۲ توسط دفتر سیاسى حزب به اتفاق آرا تصویب شد. این قطعنامه مورد تائید ما در حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. ما این سند را به […]

ادامه مطلب