جنگ شکست خوردگان علیه زنان ✍️ سیاوش دانشور

جنگ رژیم اسلامی با زنان سابقه ای به طول عمر منحوس این رژیم دارد. اولین تهاجم ضد انقلاب اسلامی فرمان حجاب خمینی علیه یک جامعه انقلابی بود که سودای آزادی در سر داشت. زنان نیز در تظاهرات شش روزه و بویژه ١٧ اسفند ١٣۵٧- ٨ مارس روز جهانی زن، بزرگ ترین تجمع تاریخی را علیه […]

ادامه مطلب

آغاز دور دیگری از جنگ سخت با زنان بر سر حجاب ✍️ سعید یگانه

به دنبال سخنان اخیر خامنه ای در عید فطرو تهدید میلیونها زن بی حجاب وشورشی ‌، دستورات لازم رابه قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و اوباشان اسلامی برای سرکوب زنان صادرکرد. دور جدیدی ازرفتار خشونت امیز،توهین و بی حرمتی وتعرض همه جانبه ای را به زنان آغازکردند. اما ابتدا لازم بود که دولت جمهوری اسلامی […]

ادامه مطلب
دو مطلب از ناصر بابامیری

جنگ امپریالیستی آپارتاید اسرائیل و توهمات رفقای “شفیق” جمهوری اسلامی ✍️سمیرا دولتشاهی

درگیری دو رژیم اسرائیل و جمهوری اسلامی تاکنون صحنه تلاقی ملاحظات و نظرات تحلیلگران جریانات مختلف بوده است. از یک طرف واکنش‌های ایجاد شده در نیروهایی که بخشاً به عنوان نیروی پروامپریالیست غربی شناخته می‌شوند، توام با انتظارات مضحک از یکسوی این معادله بوده و از طرف دیگر، بزرگنمایی آنچه صورت گرفته توسط نیروهای موسوم […]

ادامه مطلب