Artificial intelligence will never be smarter than its inventors.

هوش مصنوعی هیچ‌وقت از مخترعانش باهوش‌تر نخواهد شد✍️ فرانسوآ شوله

نظریۀ «انفجار هوش» بر مبنای درک نادرستی از هوش به وجود آمده است هوش مصنوعی هیچ‌وقت از مخترعانش باهوش‌تر نخواهد شدعکس: فیلم تعالی به کارگردانی والی فیستر. آیا روزی هوش مصنوعی خودش را از دست ما انسان‌ها آزاد می‌کند و بر ما مسلط می‌شود؟ تعداد قابل‌توجهی از دانشمندان فکر می‌کنند نباید این سوال را شوخی […]

ادامه مطلب