روز دهم اکتبر چه روزیست؟

نشريات

در پی افزایش حکم اعدام در کشورهای متعددی ( نظیرایران ، چین ، عراق ، عربستان ، آمریکا ….) اتحادیه اروپا در۱۰ اکتبر ۲۰۰۳ قطعنامه ای را درنشستی جهت لغومجازات اعدام صادرکرد.
قطعنامه اولین نشست اتحادیه اروپا در باره روز جهانی بر علیه اعدام ۱۰ اکتبر ۲۰۰۳
اتحادیه اروپا روز ۱۰ اکتبر را سرآغازی برای مبارزه با اعدام به شکل بین المللی اعلام کرد. سیاستی را در پیش گرفته که بر این اساس اعدام را بعنوان پایمال کردن حق زندگی بشر دانسته و بنا بر این قدم بر حذف آن نهاده است. اتحادیه اروپا تلاشش براین است که اعدام را در تمام کشورهای جهان از لحاظ واقعی و حقوقی حذف کند، چه در صلح و چه در جنگ .
اتحادیه اروپا خواستار لغو کامل مجازات اعدام درکشورهایی که هنوزاعدام اجرا می شود، شده است و همچنان درکشوهایی که این حکم کماکان اجرا می شود اتحادیه اروپا از افراد زیر سن ۱۸ سال که به اعدام محکوم میشوند، حمایت میکند.
درتاریخ ۱۹ جون ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا قطعنامه مصوب ۱۰ اکتبر ۲۰۰۳ را به مرحله اجرا رساند با عنوان ؛ ۱۰ اکتبر اجرای روز علیه اعدام .
اتحادیه اروپا اعلام می دارد که در۸۹ کشوردنیا قانون اعدام لغوشده است.
در۱۰ کشور دنیا تنها برای مجرمین درجنگ مجازات اعدام پیاده می شود. ۳۰ کشور دردنیا اعدام درعمل لغو شده است. امامجازات اعدام همچنان در قانون اساسی انها وجود دارد اما در۳ دهه اخیردراین کشورها اجرا نمی شود. مجموعاً در ۱۲۹ کشوردردنیا مجازات اعدام درقانون وعملاً حذف شده است.
بنا به گزارشات موثق درسال ۲۰۰۶ حدود ۱۵۹۱ نفر در۲۵ کشور اعدام شده اند و حدود ۳۸۶۱ نفر در ۵۵ کشور محکوم به اعدام هستند.
مشخصاً اتحادیه اروپا به اعضای خود اعلام کرده یکی ازشرایط باقی ماندن دراروپای متحد رعایت کردن این اصل است.
۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی علیه مجازات اعدام است. در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ سازمان عفو بین الملل، “ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام” و ان جی او ها، قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر “توقف اعدام در جهان” ارائه خواهند کرد. این اقدام تلاشی در جهت لغو مجازات اعدام در جهان است.
۱۰ اکتبر را به روز جهانی علیه رژیم ۱۰۰ هزار اعدام تبدیل کنیم!