مردم بايد انتخاب کنند! – منصور حکمت

گفتگوی منصور حکمت با انترناسيونال هفتگى درباره وحدت اپوزيسيون   http://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/04/mardom-bayad-entekhab-konanad.pdf هفتگى: بيزارى مردم از جمهورى اسلامى و خواست عاجل مردم براى سرنگونى آن، اين سوال اساسى را برجسته کرده است که اين رژيم را چگونه بايد انداخت. در اين رابطه خيلى از مردم مساله وحدت احزاب اپوزيسيون سرنگونى طلب را مطرح ميکنند و اين سوال […]

ادامه مطلب

وقایع و حقایق کنفرانس برلین – محمد آسنگران

فهرست:مقدمهسازماندهی کنفرانس برلینوقایع چند روز قبل از کنفرانسجایگاه کنفرانس برلین در متن اوضاع سیاسی ایرانسه روز کنفرانس برلینجمعه ۷ آپریل روز اول کنفرانسشنبه ۸ آپریل روز دوم کنفرانسیکشنبه روز سوم کنفرانسکنفرانس برلین یک کنفرانسدولتی بودهر دو جناح رژیم بازنده بودنددر انقلاب آتی ایران نقش زنان برجسته خواهد بودوحشت از حزب کمونیست کارگری و آلترناتیو کارگری […]

ادامه مطلب

روابط بين المللى؛ ممنوعيت ورود کشور به پيمان هاى ضد مردمى،سلطه طلبانه و سرکوبگرانه

حزب کمونيست کارگرى ايران اصول زير را به عنوان مبناى روش دولت در صحنه بين المللى مورد تاکيد قرار ميدهد: لغو ديپلوماسى سرى. تابع کردن سياست خارجى و اقدامات ديپلوماتيک به قوانين و تصميمات مصوب ارگان هاى مقننه منتخب مردم. -همبستگى مادى و معنوى با جنبش هاى کارگرى و سوسياليستى و همه جنبش هاى اجتماعى […]

ادامه مطلب

مبارزه طبقاتی و احزاب سیاسی- منصور حکمت

مقدمهقبل از اينکه وارد بحث در مورد کومه‌له و کردستان بشويم، ترجيح ميدهم ابتدا قدرى به سمينار قبل و موضوعات تحليلى‌تر و تئوريک‌ترى که آنجا مطرح کردم برگردم. بطور مشخص ميخواهم اينجا در مورد احزاب سياسى و رابطه آنها با جامعه و تاريخ اجتماعى و با طبقات حرف بزنم. من اينجا به اين تبيين مقدماتى […]

ادامه مطلب