اهمیت آژیتاتور – منصور حکمت

(قسمتى از بحث در جلسه اعضاى ارگانهاى مرکزى حزب کمونیست ایران) متن پیاده شده از روى نوار نوبت اول ٩:٣۴ دقیقه در یک جلسه کوچک خیلى بیشتر میتوانم راجع به موضوع روشنتر حرف بزنم . اگر هم بحث نامرتب بود بخاطر اینست که آن مقاله را نوشته بودم و نمیخواستم عین همان بحث را تکرار […]

ادامه مطلب
سیاوش دانشور

جدال آلترناتیوها، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی – سیاوش دانشور

راین یادداشتها با عنوان “جدال آلترناتیوها، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی” در فاصله ١٣ ژوئیه تا ١٣ اکتبر ٢٠١٧ در هشت مقاله در نشریه کمونیست هفتگی، نشریه حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست منتشر شدند. ما چه در این یادداشتها و چه در اسناد دیگر، تحولات اخیر سیاسی ایران را پیش بینی کرده بودیم. هدف اساسی […]

ادامه مطلب

ایران در آستانه یک تحول انقلابی و دوران ساز – اعلامیه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

طوفان سیاسی قدرتمندی در ایران راه افتاده است. تحولی بزرگ و بیسابقه و دوران ساز با پتانسیلِ یک انقلابِ عظیم اجتماعی. اینروزها در ایران تاریخی نوین ساخته میشود که با کل تاریخ یک قرن گذشته متمایز است. زنان در ایران یک آکتور مُهم و پیشتاز این تحولِ انقلابی و دوران سازند. اینروزها زنان با برگرفتن […]

ادامه مطلب

مقام زن در اسلام و مقام اسلام نزد زن، مجاهدین و مساله زن – منصور حکمت

مساله زن مجاهدین را کلافه کرده است.”آزادى زن در جامعه” براستى در اذهان میلیونها مردم محروم ایران، اعم از زن و مرد به “معیار آزادى جامعه” و آزادیخواهى هر نیروى سیاسى بدل شده است. در این میان سازمان اسلامى اى که میخواهد دمکرات نمائى کند چه کند؟ اگر اسلامش را نگاهدارد چگونه در برابر تجربه […]

ادامه مطلب

پاسخی محکم به محکمی حقیقت به مصطفی هجری – حسین مرادبیگی (حمه سور)

بازنشرنوشته مستند ومستدل حسین مرادبیگی(حمه سور) در مورد جنگ حزب دمکرات علیه کومه له توضیح کوتاه و ضروری: اخیرأ مصطفی هجری رئیس اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران تازه متحد شده در برنامه “به عبارت دیگر” تلویزیون بی بی سی باردیگر و نزدیک به چهار دهه بعد از جنگ تحمیلی حزب دمکرات کردستان ایران علیه کومه […]

ادامه مطلب
یک دنیای بهتر- سرمایه داری

یک دنیاى بهتر – بخش ١ – فصل دوم سرمایه دارى

ترازنامه عملى نظام سرمایه دارى مسبب و عامل بقاء کلیه مصائب گریبانگیر انسان امروز است. فقر و محرومیت، تبعیض و نابرابرى، اختناق و سرکوب سیاسى، جهل و خرافه و عقب ماندگى فرهنگى، بیکارى، بى مسکنى، ناامنى اقتصادى و سیاسى، فساد و جنایت همه و همه محصولات گریزناپذیر این نظامند. سخنگویان بورژوازى در انکار این حقیقت، […]

ادامه مطلب

دمکراسى: تعابیر و واقعیات، مصاحبه منصور حکمت با نشریه انترناسیونال

انترناسیونال: با پایان جنگ سرد و فروپاشى بلوک شرق همه جا صحبت از پیروزى دموکراسى است. میگویند براى اولین بار در تاریخ، دموکراسى در بالغ بر ١٧٠ کشور برقرار شده است. سقوط یکى پس از دیگرى دیکتاتورى هاى نظامى در کشورهاى آمریکاى لاتین در چند سال اخیر، روى کار آمدن دولتهاى جدیدى در نتیجه انتخابات […]

ادامه مطلب

بیانیه حزب حکمتیست علیه تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی / در دفاع از مدنیت جامعه و زندگی مردم

بیانیه حزب حکمتیست علیه تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی / در دفاع از مدنیت جامعه و زندگی مردم این بیانیه ‌در ماه ژوئن ۲۰۱۲ از طرف حزب حکمتیست منتشر شده است. تداوم تحریمهای اقتصادی که مصائب و مشقات آن مستقیما دامن کارگران و مردم زحمتکش ایران را گرفته است و بالا گرفتن منازعات ارتجاعی دول […]

ادامه مطلب

مبارزات جارى، تبلیغ و مبلّغ، حوزه حزبى – منصور حکمت

متن پیاده شده از روى نوار قسمت اول ٢۶:٣٨ دقیقه بحثى که میکنم بخودى خود ممکن است یک بحث تکنیکى بنظر بیاید، در مورد تبلیغ و مبلّغ چه رابطه‌اى باید با حوزه داشته باشد و غیره. و فکر نمیکنم که به این معنى بحث تکنیکى اولاً جایش اینجا باشد، در این جلسه بزرگ و نسبتاً […]

ادامه مطلب
جمال چراغ ویسی

متن سخنرانی اول ماه مه ١٣۶٨ رفیق جمال چراغ ویسی در سالن ورزشی تختی در سنندج

جمال چراغ ویسى : رفقای کارگر! خوش آمدید، امروز روز جهانی کارگر و جشن جهانی خودمان است. جشن روز کارگر بر همه ما پیروز باد. همانطور که رفیق مجری برنامه اعلام کرد، قرار بود که رفیقی دربارهٔ مجمع عمومی صحبت کند، مجمع عمومی با تعریف ساده یعنی اینکه امروز روز جهانی کارگر ما به دور […]

ادامه مطلب