مارکسیسم و جهان امروز،، منصور حکمت

انترناسیونال: فروپاشى شوروى و بلوک شرق را شکست سوسیالیسم و پایان کمونیسم نام گذاشته اند. آیا هیچ حقیقتى در وراى این فرمولبندى رسمى و رایج بورژوازى از این تحولات وجود دارد؟ تا چه حد، بنظر شما، میشود گفت که سقوط بلوک شرق و یا تجربه شوروى بطور کلى یک آزمون ناموفق براى کمونیسم و سوسیالیسم […]

ادامه مطلب

اگر دنیا دست ما باشد! همراه با نوشته این شروع کار ماست، خطاب به کارگران اعتصابی نفت! منصور حکمت

اول ماه مه روز ماست! روز همبستگى و اتحاد کارگران جهان! روز اعتراض به تمامیت نظام سرمایه داری و کلیه مصائبى که از وجود این نظام گریبانگیر انسانها شده است. اعتراض به نابرابریهای موجود، اعتراض به تبعیض علیه انسانها، اعتراض به موقعیت فرودست زن، اعتراض به تعصبات جاهلانه و مذهبى، اعتراض به پایمال شدن آرزوهای […]

ادامه مطلب

تهدیدهای زنان بخاطر “بی حجابی” و پوشش اختیاری نشانه ترس رژیم است!

جمهوری اسلامی تهدید و ارعاب همه‌جانبه‌ای را علیه زنان و “بی حجابی” سامان داده است. برآمد جنبش انقلابی و مبارزه گسترده زنان در کف خیابان‌ها که با کنار زدن حجاب اجباری، آتش زدن روسری ها و عادی نمودن پوشش اختیاری در خیابان و مدرسه و دانشگاه همراه بوده است، خشم رژیم اسلامی را برانگیخته است. […]

ادامه مطلب

در باره منشور اپوزیسیون ضد انقلابِ رضا پهلوی و شرکا – اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

از دهم فوریه که همایش گروهی از نیروهای بوژوازی ضد انقلاب در دانشگاه جرج تاون واشگتن برگزار شد، رضا پهلوی و هم پیمانانش وعده دادند تا پایان ماه فوریه منشور گذار از جمهوری اسلامی را رونمایی خواهند کرد. این وعده آنان، شور و شوق زیادی را در میان نیروهای اپوزیسیون راست افراطی ایجاد کرد. رسانه […]

ادامه مطلب

منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران

مردم شریف و آزاده‌ ایران! در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم […]

ادامه مطلب

اهمیت آژیتاتور – منصور حکمت

(قسمتى از بحث در جلسه اعضاى ارگانهاى مرکزى حزب کمونیست ایران) متن پیاده شده از روى نوار نوبت اول ٩:٣۴ دقیقه در یک جلسه کوچک خیلى بیشتر میتوانم راجع به موضوع روشنتر حرف بزنم . اگر هم بحث نامرتب بود بخاطر اینست که آن مقاله را نوشته بودم و نمیخواستم عین همان بحث را تکرار […]

ادامه مطلب
سیاوش دانشور

جدال آلترناتیوها، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی – سیاوش دانشور

راین یادداشتها با عنوان “جدال آلترناتیوها، چپ جامعه و مسئله آلترناتیو حکومتی” در فاصله ١٣ ژوئیه تا ١٣ اکتبر ٢٠١٧ در هشت مقاله در نشریه کمونیست هفتگی، نشریه حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست منتشر شدند. ما چه در این یادداشتها و چه در اسناد دیگر، تحولات اخیر سیاسی ایران را پیش بینی کرده بودیم. هدف اساسی […]

ادامه مطلب

ایران در آستانه یک تحول انقلابی و دوران ساز – اعلامیه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

طوفان سیاسی قدرتمندی در ایران راه افتاده است. تحولی بزرگ و بیسابقه و دوران ساز با پتانسیلِ یک انقلابِ عظیم اجتماعی. اینروزها در ایران تاریخی نوین ساخته میشود که با کل تاریخ یک قرن گذشته متمایز است. زنان در ایران یک آکتور مُهم و پیشتاز این تحولِ انقلابی و دوران سازند. اینروزها زنان با برگرفتن […]

ادامه مطلب

مقام زن در اسلام و مقام اسلام نزد زن، مجاهدین و مساله زن – منصور حکمت

مساله زن مجاهدین را کلافه کرده است.”آزادى زن در جامعه” براستى در اذهان میلیونها مردم محروم ایران، اعم از زن و مرد به “معیار آزادى جامعه” و آزادیخواهى هر نیروى سیاسى بدل شده است. در این میان سازمان اسلامى اى که میخواهد دمکرات نمائى کند چه کند؟ اگر اسلامش را نگاهدارد چگونه در برابر تجربه […]

ادامه مطلب

پاسخی محکم به محکمی حقیقت به مصطفی هجری – حسین مرادبیگی (حمه سور)

بازنشرنوشته مستند ومستدل حسین مرادبیگی(حمه سور) در مورد جنگ حزب دمکرات علیه کومه له توضیح کوتاه و ضروری: اخیرأ مصطفی هجری رئیس اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران تازه متحد شده در برنامه “به عبارت دیگر” تلویزیون بی بی سی باردیگر و نزدیک به چهار دهه بعد از جنگ تحمیلی حزب دمکرات کردستان ایران علیه کومه […]

ادامه مطلب