حمه سور همچون خودش ✍️ ایرج فرزاد

مرگ حسین مرادبیگی واقعا تکاندهنده بود. نمیخواهم او را در خاطراتی که تا آخرین لحظات که فقط توان نوشتن پیامهای کوتاه در او باقی مانده بود، توصیف کنم. انسانها در خاطره افراد به تصویری کشیده میشوند که گاه بیشتر از آنچه وصف یک یار و رفیق و دوست را نشان بدهند، وصف روای است از […]

ادامه مطلب

✍️بیژن نیابتی : جنگ سرد جنگ جهانی چهارم ، ابزارها و آماجها ـ کتاب سوم

جنگ سرد جنگ جهانی چهارم ، ابزارها و آماجها ـ کتاب سوم بخش سی و دوم ، جنگ جهانی سوم ( جنگ سرد ) ۱۹۴۹ ـ ۱۹۸۹ سال ۱۹۴۹ سال ورود جهان پسا جنگ دوم به یک دوران نوین است. پایان دوره فترت و ورود به یک تعادل جدید می باشد. دوران چهارساله فترت، دوران […]

ادامه مطلب

قلب بزرگ رفیق حسین مرادبیگی (حمه سور) از تپش ایستاد! ✍️حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

قلب بزرگ رفیق حسین مرادبیگی (حمه سور) از تپش ایستاد! با تاسف عمیق اعلام میکنیم رفیق حسین مرادبیگی (حمه سور) چهره شناخته شده جنبش کمونیستی کارگری ایران و کردستان از میان ما رفت. حمه سور عزیزمان از ژانویه ٢٠١٢ تاکنون، به مدت ١٢ سال تحت معالجه مداوم و با استقامت در مقابل بیماری سرطان ایستادگی […]

ادامه مطلب

زمین زیرپای حکومت اسلامی می لرزد! ✍️سیاوش دانشور

ایران در آستانه انفجاری مجدد است. تمام تلاش حکومت از سیاست خارجی و تروریسم و دیپلماسی زد و بند تا لایههای مختلف سرکوب و جنگ روانی ممتد با جامعه در خدمت استراتژی بقای نظام و جّستن از برآمد مجدد تودهای و کارگری است. تمهیدات تاکنونی رژیم هزینه و تلفات خود را داشته اما به اهداف […]

ادامه مطلب

روز جهانی کارگر و ضرورت تشکل های مستقل کارگری ✍️ ریحانه انصاری، کارگر زندانی

در شرایطی به استقبال اول ماه مه، روز جهانی کارگر رفته ایم که طبقه کارگر ایران به شدت تحت فشار قرار دارد. دستمزدهای زیر خط فقر، عدم وجود تشکل های مستقل کارگری در کنار قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری، عدم امنیت شغلی را بر کارگران ایران تحمیل نموده و سرکوب طبقه کارگر را تسهیل […]

ادامه مطلب