خمینی در قاب ماه، نسخه ای برای شکست انقلاب! چند نکته در رابطۀ با انتشار اسناد رابطه خمینی و مجموعه سران حکومت وارداتی جمهوری اسلامی! – پدرام نواندیش

در آرشیو اَسناد ملی آمریکا، اَسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد در پی رویداد ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دستگیرشدن روح‌الله خُمینی، مأموران سفارت آمریکا در تهران و محمد صادق لواسانی، ملاقات‌هایی داشته‌اند. اَسنادی که در سالهای اَخیر در آمریکا از حالت طبقه‌بندی سِّری خارج شده، نشان می‌دهد که خمینی در دوره‌هایی حساس از به اصطلاح […]

ادامه مطلب