علی نجاتی

نامه سرگشاده به بهانه اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو – ✍️علی نجاتی

صدای ما را از پشتِ میله‌های زندان و کف خیابان ها بشنوید! من یک کارگرِ بازنشسته هستم که عُمری در رنج و کار و زحمت زیسته ام. زندگی و سرنوشت من به مانند میلیون ها کارگرِ دیگر، با ستم و استثمار و فقر، رَقَم خورده است. آن زمان که من بعنوان یک کارگرِ شاغل در […]

ادامه مطلب