در باره منشور اپوزیسیون ضد انقلابِ رضا پهلوی و شرکا – اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

از دهم فوریه که همایش گروهی از نیروهای بوژوازی ضد انقلاب در دانشگاه جرج تاون واشگتن برگزار شد، رضا پهلوی و هم پیمانانش وعده دادند تا پایان ماه فوریه منشور گذار از جمهوری اسلامی را رونمایی خواهند کرد. این وعده آنان، شور و شوق زیادی را در میان نیروهای اپوزیسیون راست افراطی ایجاد کرد. رسانه […]

ادامه مطلب