ماهیت ارتجاعی سلطنت طلبان، هیاهوی ارتجاعی راست و نوستالژی “ اصطبل اوژیاس*۱” پهلوی _ هیرش مجیدنیا

هیاهوی ارتجاعی راست و نوستالژی “اصطبل  اوژیاس*۱” پهلوی ‌”جایی که اصل سلطنت از پشتیبانی اکثریت برخوردار باشد، انسان ها در اقلیت اند، جایی که اصل سلطنت هیچ شکی را بر نتابد، اصلا انسانی وجود نخواهد داشت.” بخشی از نامه کارل مارکس به آرنولد روگه “لاشه گندیده ای در یک کنار افتاده است ” سنده”ای (مدفوع) […]

ادامه مطلب