منشور ۶ نفره هیچ ارتباطی به ما کارگران و ما مردم ندارد. منشور ما همان منشور‌ مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل‌ مستقل صنفی و‌ مدنی ایران است

ما اعلام کرده ایم که منشور ما منشوری است که بنام منشور ۲۰ تشکل به مناسبت سی و یکمین سالروزانقلاب ۵۷ انتشار یافت و نکات تاکیدی و خواستهای حداقلی ما بطور فشرده در این منشور اعلام شد که بطور خلاصه عبارتند از: آزادی بدون قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، برابری زن و مرد […]

ادامه مطلب