“خانه کارگر” و “جنگ غزه”! ✍️  اسماعیل گرامی(کارگر بازنشسته)

کارگری مقالات

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری WFTU یکی از چند فدراسیون جهانی کارگری می باشد که تعدادی از تشکلهای کارگری از کشورهای مختلف در آن عضو هستند که قرار است از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع نمایند. برای آنکه به ماهیت این اتحادیه پی ببریم کافی است بدانیم “خانه کارگر” این نهاد حکومتی نیز یکی از تشکلهای فعال این گروه می باشد و در هیجدهمین کنگره این فدراسیون، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) به عنوان “نایب رئیس این فدراسیون” انتخاب گردید!! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
این اتحادیه در رابطه با رویدادهایی که علیه کارگران و زحمتکشان صورت می گیرد، یا سکوت اختیار می کند و یا چنانچه بیانیه ای هم بدهد فرصت طلبانه بسیاری از مسائل را نادیده می گیرد. این تشکل در رابطه با جنگ اخیر غزه بیانیه ای داده است با این مضمون «اتهام آغاز خشونت به طرف فلسطینی “ریاکارانه” است».
خانه کارگر در مقابلِ سرکوبهای مردم کشورِ خودمان که توسط حکومت بارها انجام گرفته، سکوت اختیار کرده است (چرا که خود بخشی از حکومت است) و هیچ گزارشی هم به این اتحادیه ارائه نداده است، حالا این نهاد حکومتی، دلسوز مردم مظلوم فلسطین شده است و بیانیه ای را تایید می کند که فرصت طلبانه تمامی مسائل را مطرح نمی کند و بر عوامل جنگ و خونریزی سر پوش می گذارد.
در بیانیه به درستی آمده است «علت اصلی این چرخه خشونت، اشغال مستمر و شهرک‌سازی غیرقانونی سرزمین‌های اشغالی فلسطین توسط صهیونیست‌های حاکم بر سرزمین‌های اشغالی است و جنایات مستمر روزانه و محاصره غزه وقوع جنگ را امکان‌پذیر ساخت». اما در ادامه بیانیه می خوانیم «تلاش کسانی که به مرور زمان بر جنایات و کشتار مردم فلسطین چشم پوشی می‌کنند و به حفظ اشغال و استعمار کمک می‌کنند و امروز اسرائیل را قربانی تجاوزات فلسطینی معرفی می‌کنند، دست کم ریاکارانه و غیرواقعی است». در این مسئله شکی نیست که تلاش کسانی که بر جنایات و کشتار مردم فلسطین چشم پوشی می‌کنند و اسرائیل را قربانی تجاوزات فلسطینی معرفی می‌کنند ریاکارانه و غیرواقعی است، اما تلاش کسانی هم که بر جنایات و کشتار “گروه حماس” چشم پوشی می‌کنند ریاکارانه و غیرواقعی می باشد. حکومتِ صهیونیستیِ اسرائیل تلاش می کند آن جنایاتی را که بر سر مردم اسرائیل آمده، بطور غیر مستقیم نتیجه عملکرد “مردم فلسطین” نشان دهد، اما از آنجا که بیانیه نیز حاضر نیست از “گروه حماس” نامی ببرد، عملا همچون اسرائیل “مردم فلسطین” را متجاوز معرفی می کند نه “گروه داعشی حماس” را! حکومتِ جنایتکار اسرائیل با بمب افکن های پیشرفته خود در هر شبانه روز بیش از هزار بمب در سرزمین غزه می ریزد، این بمب ها بر سر چه کسانی فرود می آیند؟ فقط بر سر افراد مسلح حماس و یا تمامی مردان و زنان و کودکان و جوانان غزه؟ این مسئله در رابطه با حماس هم صدق می کند! چه بسیار از افراد نظامی و غیر نظامی، پیر و جوان و کودکِ اسرائیلی که با ۲۵۰۰موشک وصدها راکتِ گروه حماس (نه مردم فلسطین) کشته شدند (در اینجا  اَعمال وحشیانه ی به رگبار بستن و سر بریدن افراد را نباید فراموش کرد).
بیش از ۷۰ سال است که حکومت اسرائیل با حمایت کشورهای امپریالیستی و دیگر متحدانش، یک دیکتاتوری مطلق را بر مردم فلسطین اعمال می نماید. افراد یک جامعه که تحت یک دیکتاتوری مطلق می باشند و در عرصه سیاست فعالیتی ندارند شعور سیاسی آنها رشد نکرده و در حد صفر باقی می ماند. چنانچه روزنه ای در این جوامع پیدا شود، مردم آن جذب ساده ترین(در حقیقت ارتجاعی ترین) خط مش های سیاسی می شوند چرا که با شعور سیاسی پایین توانایی درک اندیشه های پیچیده و رادیکال و حتی لیبرال را ندارند. بنابر این هر چند پیدایش حماس خود نتیجه یک دیکتاتوری صرف حکومت اسرائیل است، اندیشه سیاسی ارتجاعی که به آن تزریق شده است عامل جهت دهی آن می باشد.
کشتار مردم اسرائیل و عدم دور اندیشی و ناتوانی در پیش بینی نتیجه این حمله احمقانه ناشی از ارتجاعی بودن این خط مش سیاسی میباشد(حرکت کور حماس و با خبر نشدن!! نیروی اطلاعاتی حکومت اسرائیل!! با یک شک و تردید بوی اشغال غزه را به مشام می رساند که در صورت چنین اتفاقی نه تنها کشورهای امپریالیستی و خود حماس بلکه حکومت های تحریک کننده آن نیز مسئول می باشند). این حکومت ها هستند که برای منافع خود جنگ را براه می اندازند و در این میان، این کارگران و زحمتکشان هستند که کشته می شوند. اگر جنگ برای حاکمان نعمت است برای ما نکبت است.
بیانیه ی فدراسیون ذکر شده نه تنها بر سر حماس ارتجاعی، بلکه بر سر تمامی نیروهای نیابتی حکومت ایران (حوثی ها، حزب الله، حشدالشعبی،…..) آب تطهیر ریخته است.
۲۳ مهر ۱۴۰۲

https://t.me/sahkkah/17420