گزارشها و نامه هاى هیئت دبیران و اسماعیل مولودى درباره نوید بشارت

نشريات

فهرست

 • حزب کمونیست کارگری حزبی علنی و باز است (اطلاعیه حزب درباره نوید بشارت)
 • نامه اصغر کریمی به اسماعیل مولودی درباره نامه های نوید بشارت
 • پاسخ اسماعیل مولودی به نامه اصغر کریمی
 • نامه اصغر کریمی به اسماعیل مولودی درباره دعوت به جلسه
 • پاسخ اسماعیل مولودی
 • نامه حمید تقوائی به هیئت دبیران (گزارش کمیسیون تحقیق در مورد نوید بشارت به هیات دبیران)
 • گزارش حمید تقوائی به دفتر سیاسی درباره تحقیق در مورد نوید بشارت
 • گزارش آذر ماجدی و علی جوادی به دفتر سیاسی در مورد مساله نوید بشارت
 • نامه حمید تقوائی به اسماعیل مولودی درباره جلسه علنی پالتاکی
 • پاسخ اسماعیل مولودی
 • نامه حمید تقوائی به اسماعیل مولودی درباره پخش شائبه
 • نامه های حمید تقوائی و اسماعیل مولودی درباره جلسه با کادرها
 • نامه اسماعیل مولودی به کادرها درباره هک شدن کامپیوتر
 • نامه حمید تقوائی به اسماعیل مولودی درباره اتهامات در جلسه د.س. و پاسخ اسماعیل مولودى
 • نامه حمید تقوائی به کادرهای حزب درباره توزیع نامه های کادرها
 • نامه اسماعیل مولودی به حمید تقوائى درباره هک شدن و “مدارک” مربوط به آن
 • نامه اصغر کریمی به اسماعیل مولودی درباره “مدارک” هک شدن
 • نامه حمید تقوائی به اسماعیل مولودی درباره اتهامات در نامه ضمیمه مدارک
 • نامه استعفای اسماعیل مولودی
 • توضیح حمید تقوائی به کادرهای حزب درباره استعفای اسماعیل مولودی
 • اطلاعیه حزب درباره استعفای اسماعیل مولودی و مساله نوید بشارت

حزب کمونیست کارگری حزبی علنی و باز است

بدنبال برگزاری پلنوم بیست و ششم کمیته مرکزی حزب و انتشار اطلاعیه آن، فردی بنام “نوید بشارت” که ادعا میکند کادر حزب است، طی مطلبی پلیسی تصویری جنگ سردی از نشست کمیته مرکزی و مباحثات آن بدست داده و توسط سایت معلوم الحال بروسکه چاپ شده است. چند نکته را باید در اینمورد تصریح کرد:

١- حزب کمونیست کارگری کادری بنام “نوید بشارت” ندارد. در ماه اوت سال جاری همین فرد و از همین آدرس ایمیل طی نامه هائی برای برخی اعضای رهبری و کادرهای حزب با اسم دیگری و اینبار بعنوان “دوستدار حزب” ادعاهای مشابهی را طرح کرده بود. ما از وجود چنین فردی با این هویت در حزب کمونیست کارگری بی اطلاع هستیم. “نوید بشارت” اگر کادر حزب بود میتوانست با اسم و رسم شناخته شده خودش بطور علنی حرف بزند و پاسخ بگیرد. اعضای حزب هویت علنی و اسم سیاسی دارند و هر روز از دهها مکانیزم مختلف حزبی و غیر حزبی نظراتشان را بیان میکنند. اتخاذ نامهای جعلی و انتساب خود به “دوستدار و کادر” حزب، و انتشار مشتی اکاذیب ضد کمونیستی و جنگ سردی، اهدافی سیاسی را دنبال میکنند که کهنه و شناخته شده است و حزب کمونیست کارگری در مقابل چنین سیاستهائی کاملا هوشیار است.

٢- حزب کمونیست کارگری حزبی علنی و باز و اجتماعی است و این یک نقطه قوت بسیار مهم حزب کمونیست کارگری است. کنگره ها و کنفرانسهای آن علنی است. پلنوم های اخیر حزب نیز نیمه علنی برگزار شده و اسناد کلیه پلنومها و کنگره های حزب منتشر شده اند. این حزب نه نشریه داخلی دارد و نه بحث سیاسی را امری درون حزبی میداند. علنیت و پیشروی بیشتر در این زمینه یک جهت همیشگی حزب بوده است و همانطور که در این پلنوم و اطلاعیه پایانی آن تصریح شده است، این جهتگیری با شدت بیشتری دنبال میشود. ما همینجا اعلام میکنیم که اینگونه تشبثات و دادن تصویر جرج اورولی از کمونیستها دستکم برای حزب کمونیست کارگری فایده ندارد. ما با سیاستهای روشن اینگونه تشبثات را از پیش خنثی کرده ایم. حزب ما بیدی نیست که با این بادها بلرزد.

٣- این مطلب که امضای “نوید بشارت” را برخود دارد مطلبی پلیسی است که هدفی جز تخریب چهره حزب کمونیست کارگری و ترساندن مردم از کمونیستها ندارد. نه فقط در پلنوم حزب بلکه در هر مجمع حزبی که شمار آن زیاد اند، کادرها و اعضا و شرکت کنندگان و مردم علاقمند سوالاتشان را طرح میکنند، له یا علیه سیاستهای حزب حرف میزنند، پاسخ میگیرند و بحث میکنند. جلسات حزبی اساسا برای همین برپا میشود. این بدیهیت سیاسی نیاز به “افشاگری” با استفاده از روبنده و برقع ندارد.

۴- از برخی سایتها مانند سایت بروسکه که مرکزی برای چاپ اکاذیب و توهین و ترور شخصی این و آن است انتظاری نیست، اما سایتهای احزاب و سازمانهای سیاسی اپوزیسیون مجاز نیستند مطالب پلیسی علیه اپوزیسیون را آنهم با نام “کادر” آنها منتشر کنند. اینگونه رفتارها اگر از منافع سکتی و خرد نباشد، در بهترین حالت خامی سیاسی را میرساند.

۵- ما تحرکات رژیم اسلامی در تقابل با پیشروی های حزب کمونیست کارگری را زیر نظر داریم. رژیم اسلامی تاکنون و به روشهای بسیار مختلفی تلاش کرده است فعالیت و تلاش حزب کمونیست کارگری را سد کند و نسبت به حزب و کمونیسم تردید و دو دلی ایجاد کند اما موفق نشده است. سازماندهی انتشار موسمی نامه های یکبار مصرف و پرتاب اتهامات مختلف دیگر نخ نما شده اند. پیشروی هرروزه کمونیسم و حزب کمونیست کارگری در میان مردم، گسترش سریع محبوبیت حزب و کادرهای آن در میان مردم و تعمیق هژمونی کمونیستی بر اعتراضات و مبارزات مردم در زمینه های مختلف، ناکامی هرروزه رژیم و وزارت اطلاعاتش را در انظار مردم عیان کرده است. رژیم اسلامی باید خود را آماده ضربات انقلاب کارگری و کمونیسم در ایران کند. اینگونه سیاستها به داد رژیم نمیرسد.

حزب کمونیست کارگری ایران

١۴ اکتبر ٢٠٠۶- ٢٢ مهر ١٣٨۵

………………………………………………..

به رفیق اسماعیل مولودی

موضوع: نامه های با امضای سعید دوستدار حزب و نوید بشارت کادر حزب

طبق تحقیقات و اطلاعات موثقی که ما در دست داریم نویسنده نامه های با امضای سعید دوستدار حزب از آلمان به تاریخ ١٣ اوت ٢٠٠۶ و نامه های با امضای نوید بشارت که بدنبال برگزاری پلنوم ٢۶ کمیته مرکزی بدست ما رسیده است، شما میباشید. دلایل ما به شرح زیر میباشد:

١- نامه با امضای سعید دوستدار حزب از آلمان از همان آدرس ایمیلی آمده بود که نامه های با امضای نوید بشارت. نویسنده این نامه ها یکی است.

٢- نامه ها همگی از شهر محل اقامت شما ارسال شده اند.

٣- فرستنده نامه ها در پلنوم حضور داشته است.

۴- اسم و مشخصات فایل در word برنامه prpperties همگی بنام اسماعیل و یکی از آنها خلاصه اسم و فامیل شما یعنی esmmol میباشد.

۵- و مهمتر از همه آی پی آدرس این نامه ها عینا همان آی پی آدرس نامه های شما است. یعنی همگی از یک کامپیوتر ارسال شده است.

هیئت دبیران کمیسیونی مرکب از حمید تقوائی، فاتح بهرامی، آذر ماجدی، مصطفی صابر، علی جوادی و اصغر کریمی تشکیل داد و اطلاعات موجود اعضای کمیسیون را به این نتیجه رساند که نویسنده تمامی این نامه ها، هم نامه ای که روز ١٣ اوت با امضای سعید دوستدار حزب نوشته شده و هم نامه های با امضای نوید بشارت، شما میباشید.

از نظر ما این یک موضوع مهم و قابل توجه است که باید در یک ارگان ذیربط حزبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تصمیمات لازم اتخاذ شود. لذا از شما میخواهیم که اولا دریافت این نامه را به اطلاع ما برسانید و ثانیا، حداکثر ظرف ۴٨ ساعت آینده توضیحات خود را در اختیار هیئت دبیران قرار دهید تا قبل از اتخاذ هرتصمیمی توسط ارگانهای تصمیم گیرنده حزب در این زمینه شنیده شود.

اصغر کریمی

رئیس هیئت دبیران حزب

٢٠ اکتبر

…………………………………………………

سلام رفیق اصغر عزیز!

من اصلا از این مسئله خبر ندارم. اتفاقا من و پروین هم همین امروز به این مسئله مشکوک شدیم دوباره و تصمیم داشتیم به شما اطلاع بدهیم. قبلا هم پروین به شما در این مورد اطلاع داده بودو باز این نامه های جدید هم از آی پی ما استفده میکند.

بهر رو من اسماعیل مولودی از هر گونه دخالتی در این مورد بی اطلاع هستم. چون در هر شرایطی حاضر نیستم چنین کاری بکنم چون احتیاجی به این روش زشت نداریم.

مرسی

اسماعیل مولودی

۲۱ اکتبر ۲۰۰۶

………………………………………………

به رفیق اسماعیل مولودی

موضوع: نوید بشارت

قبلا در نامه مورخ ٢٠ اکتبر ٢٠٠۶ شما را در جریان گذاشتیم که اطلاعات ما نشان میدهد که نویسنده نامه های با امضای “نوید بشارت” و “سعید دوستدار حزب” شما میباشید. در پاسخ به این نامه، شما این نظر را رد کرده اید. از شما تقاضا میکنیم برای شنیدن توضیحات بیشتر در این زمینه در جلسه ای پالتاکی با حضور حمید تقوائی و دو نفر از اعضای هیئت دبیران شرکت کنید. این جلسه برای شما نیز فرصتی است تا توضیحات خود را به این هیئت ارائه دهید.

شما ملزم به شرکت در این جلسه نیستید و شرکت یا عدم شرکت در این جلسه بنا به تصمیم شما است.

با توجه به این توضیحات، چنانچه مایل به شرکت در این جلسه هستید اطلاع دهید تا در اسرع وقت جلسه را برگزار کنیم.

با تشکر

اصغر کریمی

رئیس هیئت دبیران حزب

٢۶ اکتبر ٢٠٠۶

…………………………………………………

رفیق عزیز اصغر

من با کمال میل در این جلسه شرکت خواهم کرد و برای هر توضیحی آماده هستم. فقط من روز یکشنبه ۲۹ اکتبر نمیتوانم والا برایم هر روزی باشد فرق نمیکند.

قربانت اسماعیل مولودی

۲۷ اکتبر ۲۰۰۶

…………………………………………………

گزارش کمیسیون تحقیق در مورد نوید بشارت به هیات دبیران

رفقا،

گزارش مختصر کار کمیسیون درباره مساله نوید بشارت را باطلاع میرسانم.

پس از جلسه ۱۹ اکتبر هیئت دبیران که در آن نتیجه تحقیق کمیسیون به هیئت دبیران اعلام شد و بدنبال آن نامه مورخ ۲۰ اکتبر به رفیق اسماعیل مولودی که هیئت دبیران آنرا دریافت کرده بود و نیز پاسخ رفیق اسماعیل که اشاره به این داشت که از موضوع اطلاع ندارد، کمیسیون ۳ جلسه دیگر برگزار کرد:

۱- جلسه ۲۳ اکتبر با حضور آذر، حمید، علی، فاتح، مصطفی،

۲- جلسه ۲۵ اکتبر با حضور اصغر، حمید، علی، مصطفی،

۳- جلسه ۳۰ اکتبر با حضور اسماعیل، حمید، علی، فاتح.

نتیجه بحثهای دو جلسه ۲۳ و ۲۵ اکتبر در مجموع به ۲ نظر و یک تصمیم منجر شد. یک نظر بر این تاکید داشت که نتیجه همان است که در نامه به رفیق اسماعیل مولودی اعلام شده یعنی مسجل بودن اینکه اسماعیل مولودی نویسنده نامه های نوید بشارت و سعید فرهادی است و نظر دیگر این بود که این موضوع قطعی نیست و لذا باید بحث را متوقف کرد. تصمیم هم این بود که یک جلسه ای با اسماعیل گرفته شود که هم وی توضیحات ما را بشنود و هم اگر مایل بود توضیح بدهد. نامه ای با همین مضمون برای وی ارسال شد و جلسه ۳۰ اکتبر برگزار شد. در این جلسه اسماعیل اعلام کرد که هم کامپیوتر خانه اش و هم کامپیوتر سر کارش هک شده است و اعلام کرد که از اینکه از کامپیوتر وی استفاده شده متاسف است. اسماعیل همچنین اعلام کرد که برای حضور در هر جلسه ای و همکاری با حزب برای حل این مشکل آماده است.

در جلسه بعدی هیئت دبیران باید تصمیم بگیریم که چگونه موضوع را حل کنیم. درباره جزئیات این گزارش نیز میتوان در جلسه هیئت دبیران بحث کرد.

حمید تقوائی

۱ نوامبر ۲۰۰۶

………………………………………………

محرمانه

از: حمید تقوائی

به: دفتر سیاسی

موضوع: تحقیق در مورد نوید بشارت

تاریخ: ۱۰ نوامبر ۰۶

رفقای عزیز دفتر سیاسی

با سلام

برای تحقیق در مورد نوید بشارت هیات دبیران کمیسیونی مرکب از رفقا اصغر کریمی، علی جوادی، مصطفی صابر، آذر ماجدی، فاتح بهرامی و حمید تقوائی تشکیل داد. نتیجه تحقیقات کمیسیون با استناد به آدرس اینترنتی ( IP Address) کامپیوتری که نوشته های نوید بشارت از آن ارسال شده، نام مولف این نوشته ها که در قسمت مشخصات فایل Word ثبت شده، خصوصیات و فرمات فایلها، این واقعیت که نویسنده این نامه ها در پلنوم و جلسه کادرها بعد از پلنوم حضور داشته است، و برخی فاکتهای جانبی دیگر نشاندهنده این بود که نویسنده نامه های نوید بشارت رفیق اسماعیل مولودی است. در آن تاریخ همه اعضای کمیسیون در این مورد که نویسنده نامه ها اسماعیل مولودی است اتفاق نظر داشتند ولذا کمیسیون این نظر خود را در نامه ای در تاریخ ۲۰ اکتبر برای رفیق اسماعیل فرستاد و از وی خواست که در این مورد کتبا توضیح بدهد( سند ضمیمه شماره ۱). رفیق اسماعیل در پاسخ این نظر را رد کرد و اظهار داشت که از این مساله بی اطلاع است ( سند شماره ۲). بعد از دریافت این پاسخ کمیسیون دو جلسه دیگر برگزار کرد و در این جلسات رفقا علی و آذر نظر دادند که دلایل برای اثبات اینکه رفیق اسماعیل نویسنده نامه های نوید بشارت است کافی نیست.( این رفقا گزارش جداگانه ای برای دفتر سیاسی ارسال خوهند کرد). کمیسیون تصمیم گرفت که برای دادن توضیحات بیشتر به رفیق اسماعیل و همچنین شنیدن نظرات وی رفقا علی و فاتح و حمید با رفیق اسماعیل جلسه پالتاکی داشته باشند (سند شماره ۳). این جلسه برگزار شد و رفیق اسماعیل همچنان اظهار داشت که نوید بشارت نیست و کامپیوترهای خانه و محل کار او هک شده است.(سند شماره ۴).

با توجه به مجموعه اسناد و دلایل موجود از نظر هیات دبیران کمیسیون کار خود را انجام داده و تحقیق در این زمینه کافی است.

از آنجا که هر نوع تصمیم گیری در این مورد در اختیار دفتر سیاسی و کمیته مرکزی است کار هیات دبیران در این زمینه با ارسال این گزارش به اتمام میرسد. طبعا در مورد اقدامات بعدی دفتر سیاسی باید تصمیم بگیرد. توصیه من اینست که در اولین فرصت دفتر سیاسی این مساله را در دستور قرار بدهد.

با احترام

حمید تقوائی

سند ضمیمه شماره ۱

به رفیق اسماعیل مولودی

موضوع: نامه های با امضای سعید دوستدار حزب و نوید بشارت کادر حزب

طبق تحقیقات و اطلاعات موثقی که ما در دست داریم نویسنده نامه های با امضای سعید دوستدار حزب از آلمان به تاریخ ١٣ اوت ٢٠٠۶ و نامه های با امضای نوید بشارت که بدنبال برگزاری پلنوم ٢۶ کمیته مرکزی بدست ما رسیده است، شما میباشید. دلایل ما به شرح زیر میباشد:

١- نامه با امضای سعید دوستدار حزب از آلمان از همان آدرس ایمیلی آمده بود که نامه های با امضای نوید بشارت. نویسنده این نامه ها یکی است.

٢- نامه ها همگی از شهر محل اقامت شما ارسال شده اند.

٣- فرستنده نامه ها در پلنوم حضور داشته است.

۴- اسم و مشخصات فایل در word برنامه properties همگی بنام اسماعیل و یکی از آنها خلاصه اسم و فامیل شما یعنی esmmol میباشد.

۵- و مهمتر از همه آی پی آدرس این نامه ها عینا همان آی پی آدرس نامه های شما است. یعنی همگی از یک کامپیوتر ارسال شده است.

هیئت دبیران کمیسیونی مرکب از حمید تقوائی، فاتح بهرامی، آذر ماجدی، مصطفی صابر، علی جوادی و اصغر کریمی تشکیل داد و اطلاعات موجود اعضای کمیسیون را به این نتیجه رساند که نویسنده تمامی این نامه ها، هم نامه ای که روز ١٣ اوت با امضای سعید دوستدار حزب نوشته شده و هم نامه های با امضای نوید بشارت، شما میباشید.

از نظر ما این یک موضوع مهم و قابل توجه است که باید در یک ارگان ذیربط حزبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تصمیمات لازم اتخاذ شود. لذا از شما میخواهیم که اولا دریافت این نامه را به اطلاع ما برسانید و ثانیا، حداکثر ظرف ۴٨ ساعت آینده توضیحات خود را در اختیار هیئت دبیران قرار دهید تا قبل از اتخاذ هرتصمیمی توسط ارگانهای تصمیم گیرنده حزب در این زمینه شنیده شود.

اصغر کریمی

رئیس هیئت دبیران حزب

٢٠ اکتبر

سند ضمیمه شماره ۲

سلام رفیق اصغر عزیز!

من اصلا از این مسئله خبر ندارم. اتفاقا من و پروین هم همین امروز به این مسئله مشکوک شدیم دوباره و تصمیم داشتیم به شما اطلاع بدهیم. قبلا هم پروین به شما در این مورد اطلاع داده بودو باز این نامه های جدید هم از آی پی ما استفده میکند.

بهر رو من اسماعیل مولودی از هر گونه دخالتی در این مورد بی اطلاع هستم. چون در هر شرایطی حاضر نیستم چنین کاری بکنم چون احتیاجی به این روش زشت نداریم.

مرسی

اسماعیل مولودی

۲۱ اکتبر ۲۰۰۶

سند ضمیمه شماره ۳

به رفیق اسماعیل مولودی

موضوع: نوید بشارت

قبلا در نامه مورخ ٢٠ اکتبر ٢٠٠۶ شما را در جریان گذاشتیم که اطلاعات ما نشان میدهد که نویسنده نامه های با امضای “نوید بشارت” و “سعید دوستدار حزب” شما میباشید. در پاسخ به این نامه شما این نظر را رد کرده اید. از شما تقاضا میکنیم برای شنیدن توضیحات بیشتر در این زمینه در جلسه ای پالتاکی با حضور حمید تقوائی و دو نفر از اعضای هیئت دبیران شرکت کنید. این جلسه برای شما نیز فرصتی است تا توضیحات خود را به این هیئت ارائه دهید.

شما ملزم به شرکت در این جلسه نیستید و شرکت یا عدم شرکت در این جلسه بنا به تصمیم شما است.

با توجه به این توضیحات، چنانچه مایل به شرکت در این جلسه هستید اطلاع دهید تا در اسرع وقت جلسه را برگزار کنیم.

با تشکر

اصغر کریمی

رئیس هیئت دبیران حزب

٢۶ اکتبر ٢٠٠۶

سند ضمیمه شماره ۴

گزارش کمیسیون تحقیق در مورد نوید بشارت به هیات دبیران

رفقا،

گزارش مختصر کار کمیسیون درباره مساله نوید بشارت را باطلاع میرسانم.

پس از جلسه ۱۹ اکتبر هیئت دبیران که در آن نتیجه تحقیق کمیسیون به هیئت دبیران اعلام شد و بدنبال آن نامه مورخ ۲۰ اکتبر به رفیق اسماعیل مولودی که هیئت دبیران آنرا دریافت کرده بود و نیز پاسخ رفیق اسماعیل که اشاره به این داشت که از موضوع اطلاع ندارد، کمیسیون ۳ جلسه دیگر برگزار کرد:

۱- جلسه ۲۳ اکتبر با حضور آذر، حمید، علی، فاتح، مصطفی،

۲- جلسه ۲۵ اکتبر با حضور اصغر، حمید، علی، مصطفی،

۳- جلسه ۳۰ اکتبر با حضور اسماعیل، حمید، علی، فاتح.

نتیجه بحثهای دو جلسه ۲۳ و ۲۵ اکتبر در مجموع به ۲ نظر و یک تصمیم منجر شد. یک نظر بر این تاکید داشت که نتیجه همان است که در نامه به رفیق اسماعیل مولودی اعلام شده یعنی مسجل بودن اینکه اسماعیل مولودی نویسنده نامه های نوید بشارت و سعید فرهادی است و نظر دیگر این بود که این موضوع قطعی نیست و لذا باید بحث را متوقف کرد. تصمیم هم این بود که یک جلسه ای با اسماعیل گرفته شود که هم وی توضیحات ما را بشنود و هم اگر مایل بود توضیح بدهد. نامه ای با همین مضمون برای وی ارسال شد و جلسه ۳۰ اکتبر برگزار شد. در این جلسه اسماعیل اعلام کرد که هم کامپیوتر خانه اش و هم کامپیوتر سر کارش هک شده است و اعلام کرد که از اینکه از کامپیوتر وی استفاده شده متاسف است. اسماعیل همچنین اعلام کرد که برای حضور در هر جلسه ای و همکاری با حزب برای حل این مشکل آماده است.

در جلسه بعدی هیئت دبیران باید تصمیم بگیریم که چگونه موضوع را حل کنیم. درباره جزئیات این گزارش نیز میتوان در جلسه هیئت دبیران بحث کرد.

حمید تقوائی

۱ نوامبر ۲۰۰۶

………………………………………………….

به: دفتر سیاسی

گزارش در مورد مساله نوید بشارت

تاریخ: ۱۲ نوامبر ۲۰۰۶

رفقای عزیز

کمیسیون تحقیق و بررسی در هیات دبیران نتوانست به نظر یکسانی در مورد نویسنده مطالب نوید بشارت برسد. از این رو ما نظرات خودمان را به طور جداگانه در اختیار شما قرار میدهیم.

ما در این گزارش وارد جزئیات امر نمیشویم. گزارش اکثریت کمیسیون بعضا به آن پرداخته است. مساله به این قرار است که تحقیقات در مورد آی پی آدرس ایمیل و همچنین در بخش properties فایل ورد نامه های نوید بشارت، کمیسیون را به اسم رفیق اسماعیل مولودی رساند. طی بحث های مبسوطی تصمیم گرفته شد که مساله به اسماعیل مولودی اطلاع داده شود و از او در این مورد پرسیده شود. پاسخ اسماعیل مولودی به نامه کمیسیون ضمیمه گزارش دیگر است. اسماعیل مولودی از این موضوع کاملا اظهار بی اطلاعی کرده است و بر این نظر است که کامپیوتر او “هک” شده است. پس از دریافت نامه اسماعیل مولودی کجا ایستاده ایم؟ چند نکته را باید در اینجا متذکر شد.

۱- اصل بر برائت هر فرد است مگر آنکه عکس آن ثابت شود. این یک اصل مهم برنامه ای ما است. تا زمانیکه اٽبات نشود شخص نویسنده مقالات کیست مساله از نقطه نظر ما پاسخ نگرفته است و عملا “جرم” اٽبات نشده است. نمیشود به اطلاعات در مورد کامپیوتر ارسال کننده اکتفا کرد. این کافی نیست. شرط کافی اٽبات “جرم” نشان دادن بدون تردید و شک و ابهام این امر است که نویسنده رفیق اسماعیل مولودی است. از نقطه نظر ما کمیسیون نتوانست اٽبات کند که نویسنده این مطالب اسماعیل مولودی است. همین مساله حکم بر برائت رفیق است.

۲- تحقیقات ما را به کامپیوتر اسماعیل مولودی رسانده است، این خودبخود ثابت نمیکند که رفیق اسماعیل نویسنده این نامه ها است. کس دیگری میتواند از این کامپیوتر استفاده کرده باشد. این ادعای رفیق اسماعیل مولودی است. در حقیقت هر فرد نیمه واردی میتواند از طریق کامپیوتر شخص دیگری فایلهایی را ارسال کند. این فرد میتواند کسی باشد که کامپیوتر رفیق اسماعیل را هک کرده است. در واقع هر کس که به ایمیل آدرس کسی دسترسی داشته باشد، میتواند از طریق پی بردن به آی پی آدرس به کامپیوتر شخص مزبور دسترسی پیدا کند و از طریق کامپیوتر او فایلهای مورد نظر را ارسال کند. کافی است شما فایل را از پیش آماده داشته باشید و با هک کردن کامپیوتری در زمان مناسبی فایلها را ارسال کنید.

۳- هک کردن کامپیوتر از آنکه بنظر میرسد کار آسان تری است. علی جوادی با رجوع به یک کامپیوتریست از او در این مورد جویا شده است. این کامپیوتریست در مقابل خود علی کامپیوتر او را هک کرد و از طریق کامپیوتر او فایلهایی را برای خودش فرستاد. توجه کنید که کامپیوتر علی جوادی در محیط کار دانشگاهی کاملا حفاظت شده با درجه امنیتی بالا است ولی شخص مزبور به سادگی کامپیوتر او را هک کرد.

۴۔ رفیق اسماعیل مولودی در جلسه کمیسیون با ایشان صریحا اعلام کرد که حاضر است در هر مجمعی این توضیحات را بدهد. رفیق اسماعیل و رفیق پروین پس از اینکه برای بار اول از مساله آی پی ادرس مطلع شدند، قبل از اینکه کمیسیون با ایشان تماس بگیرد، شخصا با رفیق اصغر تماس گرفته و مساله را به اطلاع حزب رسانده بودند و اشاره کرده بودند که از این مساله نگران هستند. این مساله عامل تخفیفه در این بررسی است.

۵۔ تعدادی از رفقایی که با نثر اسماعیل مولودی آشنایی دارند، بر این نظر اند که نثر نوید بشارت و رفیق اسماعیل متفاوت استژ

با توجه به مسائل ذکر شده فوق ما میپرسیم آیا میتوان بر مبنای تحقیقات کمیسیون نظر قطعی داد؟ بنظر ما خیر. چرا که نمیتوان اٽبات کرد که نویسنده شخصی است که ذکر شده است. بعلاوه ما به لحاظ اصولی و پرنسیپهای حزبی مجاز به تحقیقات بیشتر در زندگی خصوصی هیچ احدی نیستیم. از این رو عملا پروسه تحقیق در زمینه رفیق اسماعیل مولودی در همن جا باید متوقف شود. از نظر ما برای کمیسیون یا حزب هیچ راهی برای اینکه مدارک لازم دیگری برای اٽبات جرم پیدا کند در حال حاضر وجود ندارد. ما نمیتوانیم بغیر از فاکت آی پی آدرس مدرک دیگری یا فاکت دیگری را در جهت اثبات جرم دسترسی پیدا کنیم.

در چنین شرایطی باید بتوانیم به یک سوال دیگر پاسخ گوییم: چرا یک رفیق با سابقه مثل اسماعیل مولودی باید به چنین روش نا سالمی برای بیان نظراتش متوسل شود؟ انگیزه او چه میتواند باشد؟ یک رکن مهم اٽبات جرم زمانیکه شواهد کافی وجود ندارد، نشان دادن انگیزه است. سابقه سیاسی و جایگاه رفیق اسماعیل مولودی خلاف این امر را نشان میدهد. نمیتوان نشان داد که چه انگیزه ای برای اتخاذ این روش ناسالم از جانب این رفیق میتواند وجود داشته باشد.

آیا باید پرونده را مختومه اعلام کنیم؟ بنظر ما نباید این مساله که به اسم یک رفیق رسیده ایم ما را قانع کند. فاکتور هک شدن را باید جدی گرفت. اگر کامپیوتر اسماعیل مولودی هک شده و از آن برای نوشتن این نوشته ها استفاده شده باشد، آنگاه در حزب ما یک نفوذی یا فردی وجود دارد که حاضر است بیشرمانه از فرد دیگری برای امیال سیاسی خود استفاده کند.

رفقای دفتر سیاسی به نظر ما تنها در شرایطی میتوان شخصی را متهم کرد که بتوان بطور قطع و یقین و بدون هچگونه شک و تردید منطقی نشان داد که نویسنده مقالات آن شخص معین است. در غیر این صورت ما نباید با اطلاعات ناقص رفیقی را متهم به این عمل کنیم.

آذر ماجدی

علی جوادی

…………………………………………………

رفیق اسماعیل عزیز

اعلام کرده اید که جلسات علنی در رابطه با پلنوم ۲۶ برگزار خواهید کرد. در این رابطه توجه شما را

به دو نکته جلب میکنم.

۱- اطلاعیه شما با امضای عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری منتشر شده و این شبهه را ایجاد میکند که از جانب کمیته مرکزی و یا حزب صحبت میکنید و یا در هر حال کمیته مرکزی یا رهبری حزب در جریان این اقدام قرار داشته است. در حالی که چنین نیست. این عمل شما یک اقدام شخصی است و لازمست همین را صریحا اعلام کنید.

۲- لازمست به این نکته نیز توجه داشته باشید که دفتر سیاسی تصویب کرده است که در شرایط حاضر نوارهای پلنوم ۲۶ را علنی نمیکند و همچنین علنی کردن مباحث و مذاکرات هر کمیته باید با توافق خود کمیته صورت بپذیرد. در مورد پلنومها نیز این بعهده کمیته مرکزی است که زمان و نحوه علنی کردن مباحث خود را تعیین کند و نه هرعضو آن. امیدوارم در مباحثی که در جلسات خود طرح میکنید این اصول و مصوبات حزبی نقض نشود.

با تشکر

حمید تقوائی

۲۲ نوامبر ۰۶

رونوشت: کمیته مرکزی و مشاورین

……………………………………………………

رفیق حمید عزیز

با سلامهای رفیقانه

من قطعا فردی این کار را کردم بدلیل شائبه هایی که در مورد من پخش کرده اید. جلسه علنی ابتدایی ترین حق هر انسانی است که از خود دفاع کند. چون این امکان را بهم ندادید که در جمع رفقای حزبی صحبت کنم. من قطعا به این اشاره خواهم کرد که مثل اسماعیل مولودی با توجه به اتفاقاتی که من را بهش متهم کرده اند صحبت خواهم کرد.

قطعا مسائل و اسناد حزب محفوظ خواهد ماند و این جزو پرنسیبهای اولیه هر آدم سیاسی است. حزب من همین حزب است که دارم باهمه وجودم ازش دفاع میکنم.

قربانت

اسماعیل مولودی

۲۲ ۱۱ ۲۰۰۶

……………………………………………..

رفیق اسماعیل عزیز

ادعا کرده اید شائبه هائی در باره شما پخش کرده ایم و به شما امکان داده نشده در جمع رفقای حزبی صحبت کنید. این ادعاها بی اساس است. چه کسانی علیه شما شائبه پخش کرده اند؟ هیات دبیران؟ دفتر سیاسی؟ شخص من؟ فاعل جمله شما معلوم نیست. همه را جمع بسته اید و گفته اید “شائبه پخش کرده اید”. این اتهام بی پایه ایست که به رهبری حزب زده میشود.

ادعای جلوگیری از امکان صحبت شما با رفقای حزبی هم بی اساس است. کی و با کدام جمع حزبی شفاها و یا کتبا خواسته بودید صحبت کنید و حزب این امکان را از شما دریغ کرده است؟

اسماعیل عزیز به استناد همه کنگره ها و پلنومها و سمینارها وکنفرانسها و جلسات متعدد حزبی نه تنها امکان دفاع ازخود بلکه امکان انتقاد و اعتراض در این حزب در اختیار همه اعضا و کادرها هست. اگر شائبه پراکنی ای هست همین نوع ادعاهائی است که در یادداشت شما مطرح شده است.

در ضمن شما پاسخ خود را مستقیما برای کمیته مرکزی و مشاورین فرستاده بودید. میدانید که این نوع مباحث باید از طریق دبیر کمیته توزیع شود. لطفا از این پس رعایت کنید.

با احترام

حمید تقوائی

۲۲ نوامبر ۰۶

………………………………………………………

رفقای عزیز کمیته مرکزی و مشاورین

با سلامهای گرم

گزارشهای مربوط به مساله نوید بشارت وهمچنین اطلاعیه رفیق اسماعیل مولودی قبلا برایتان ارسال شده و امیدوارم بدستتان رسیده باشد. رفیق اسماعیل درخواست کرده است که در این رابطه جلسه ای با کادرها داشته باشد. این جلسه روز یکشنبه ۲۶ نوامبر ساعت ۷ بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی ( ۶ بوقت لندن ) در پالتاک تشکیل خواهد شد. مشخصات اتاق بقرار زیر است:

Room: paraline group

Group: family and community, parenting2

Date & Time: Sunday November 26, 5-7 pm London Time

موفق باشید

حمید تقوائی

۲۳ نوامبر ۰۶

رفیق اسماعیل عزیز

برای جلسه کمیته مرکزی روز یکشنبه ۲۶ نوامبر را در نظر گرفته ام. اگر این تاریخ برای شما مناسب است فورا اطلاع بدهید. من گزارشهای مربوط به نوید بشارت را برای کمیته مرکزی خواهم فرستاد و به آنها اطلاع خواهم داد که جلسه روز یکشنبه به منظور شنیدن توضیحات رفیق اسماعیل برگزار میشود.

منتظر پاسخ شما هستم.

حمید تقوائی

۲۳ نوامبر ۰۶

سلام رفیق حمید عزیز

من دیشب حرفهایم را زدم. حرفهای بیشتری از جلسه دیشب در این رابطه ندارم. پیشنهاد میکنم نوار جلسه دیشب را دراختیار همه رفقا در حزب قرار دهید. دوست دارم جلسه ای داشته باشم ولی حالا حالم زیاد خوش نیست.

قربانت

اسماعیل مولودی

۲۳ ۱۱ ۲۰۰۶

رفیق اسماعیل عزیز

امیدوارم حالتان هر چه زودتر خوب شود. از آنجا که خود شما مایل به تشکیل جلسه با کمیته مرکزی بودید هر زمان برایتان امکان پذیر بود این جلسه را تشکیل خواهیم داد. در مورد پخش نوارهای جلسه دیشب، تصمیم با خود دفتر سیاسی است.

در ضمن لطفا اطلاعاتی که در مورد هک کنندگان در دست دارید، از جمله آی پی آدرسهائی که در جلسه اشاره کردید، را در اختیار هیات دبیران قرار بدهید.

نامه های دیگرتان را هم دریافت کردم و در اختیار تشکیلات قرار خواهم داد.

با تشکر

حمید تقوائی

۲۳ نوامبر ۲۰۰۶

رفیق حمید عزیز!

با سلامهای رفیقانه

من حاضرم که جلسه را برایم بگذارید یکشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۰۶ یا دوشنبه ۲۷ نوامبر. با توجه به اینکه نامه ها دست رفقا رسیده بهتر دیدم که برای جلوگیری از هر بحثی جلسه را با اجازه شما برگزار کنم.

قبلا از احساس مسئولیت تشکر میکنم

قربانت

اسماعیل مولودی

۲۴ نوامبر ۲۰۰۶

رفیق اسماعیل عزیز!

من جلسه را برای روز یکشنبه ساعت ۵ لندن به رفقای کمیته مرکزی فراخوان دادم که حتما شما هم دریافت کرده اید. سئوال من اینست که آیا مایل هستید اعضای مشاور هم در جلسه شرکت داشته باشند؟ و یا کادرها؟ اگر خواستید در سطح وسیعتری جلسه باشد اطلاع بدهید تا زودتر به رفقای دیگر هم خبر بدهیم.

حمید تقوائی

۲۴ نوامبر ۰۶

…………………………………………………

رفیق حمید عزیز

لطفا این نامه را در اختیار تشکیلات بگذارید

با تشکر

اسماعیل مولودی

۲۳ نوامبر ۲۰۰۶

جهت اطلاع همه رفقا و اعضای حزب کمونیست کارگری

هک شدن کامپیوترهای محل کار و شخصی من

بدینوسیله به اطلاع عموم و رفقای حزبی ام میرسانم که تحقیقات اولیه رفقای حزب پیرامون نامه های “نوید بشارت” نشان داده است که این نامه ها از کامپیوتر منزل و محل کار من ارسال شده است. تحقیقات بعدی من پس از اطلاع از این حرکت نشان داده است که کامپیوترهای محل کار و زندگی من از ۲۶ فوریه ۲۰۰۶ به این سو چندین بار هک شده است.

هویت واقعی هک کنندگان بر من تماما روشن نیست. اطلاعات معینی در این زمینه تاکنون بدست آورده ایم که امیدوارم بتوانم به هویت هک کنندگان پی ببرم. اما این اقدام یکی از شیوه ها و روشهای شناخته شده در دنیای کامپیوتر و ارتباطات است.

متاسفانه هیچگونه ضمانت قطعی در جلوگیری از این گونه سرقتهای اینترنتی در این دوران وجود ندارد. تنها هشیاری سیاسی و آگاهی ما در مقابله با اینگونه حرکتها میتواند، این تحرکات را خنٽی کند. باید هشیار بود.

من “نوید بشارت” نیستم. من شیوه برخورد و عمل نوید بشارت را قویا محکوم میکنم. من یک چهره شناخته شده، با هویت علنی، با سابقه دهها سال فعالیت کمونیستی و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری هستم. من بعنوان کمونیست عار دارم که نقطه نظرات و هویت خود را از جامعه پنهان کنم.

اسماعیل مولودی

عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری

۲۳ نوامبر ۲۰۰۶

……………………………………..

رفیق اسماعیل مولودی عزیز

شما در جلسه ۲۶ نوامبر با کادرهای حزب از پرونده سازی و پاپوش دوزی علیه خودتان صحبت کردید. اینها اتهامات سنگینی است. لازمست روشن کنید که اولا چه مرجع حزبی چنین اقدامی کرده است و ثانیا چه دلیل و مدرکی برای این ادعا دارید.

با احترام

حمید تقوائی

۲۷ نوامبر ۰۶

رونوشت: دفتر سیاسی، کادرهای حزب

….

رفیق حمید تقوایی عزیز!

رونوشت دفتر سیاسی ، ک م

کادرهای حزب

با درودهای فراوان

حزب در آستانه پانزدهمین سالش است، بنفع حزب نیست دنبال این مسائل برویم. من حاضر نیستم در این زمین بروم و بجان هم بیافتیم. مسئله من پاپوش دوزی و پرونده سازی نیست. مسئله من حزب است و اصولش و اهداف بزرگش که همه ما را دور خودش متحد کرده است. من با اینکه در این ماجرا بسیار لطمه خورده ام اما حزب برایم مهمتر است.

با تقدیم شایسته ترین احترامات

اسماعیل مولودی

۲۷ نوامبر ۲۰۰۶

………………………………………

از: حمید تقوائی

به: کادرهای حزب

رونوشت: دفتر سیاسی

رفقای عزیز

بعد از پخش گزارشات در مورد نوید بشارت و برگزاری جلسه پالتاکی رفیق اسماعیل مولودی چندین نامه از رفقای کادر در رابطه با این مساله برای رهبری حزب ارسال شده و بعضی از این رفقا خواسته اند نوشته شان در اختیار کادرها قرار بگیرد. همانطور که در ابتدای جلسه رفیق اسماعیل اعلام کردم توزیع گزارشات تحقیق در مورد نوید بشارت و جلسه پالتاکی رفیق اسماعیل به منظور مطلع شدن رفقا، و نه دخالت دادن کادرهای تشکیلات در بررسی و حل مساله، انجام شد. پخش اظهار نظر کادرهای حزب در حالیکه این مساله هنوز در دفتر سیاسی و هیات دبیران در دست بررسی و تصمیم گیری است نه تنها کمکی به حل مساله نخواهد کرد بلکه میتواند به یک بحث و پلمیک نالازم در حزب دامن بزند و عملا به مانعی در برابر پیگیری اصولی و صحیح مساله تبدیل شود. ازینرو در این مقطع نوشته رفقا در مورد این مساله در میان کادرها توزیع نخواهد شد. بعد از به فرجام رسیدن مساله نوید بشارت رهبری حزب در مورد توزیع این نوشته ها تصمیم خواهد گرفت.

با تشکر

حمید تقوائی

۲۸ نوامبر ۰۶

………………………………………

“به: رفیق حمید تقوائی

موضوع: آی پی آدرسهائی که کامپیوتر من را هک کرده اند

رونوشت: کمیته مرکزی و مشاورین ک م و کادرها

رفیق حمید عزیز با سلام!

همانطور که در چند نامه قبلی به شما اشاره کردم من اطلاعات کسب شده در مورد کامپیوتهائی که کامپیوتر من را هک کرده اند برایتان ارسال میکنم. اما در عین حال دوست دارم که چند نکته را توضیح دهم.

۱- من خواهان حل فوری مساله و رفع اتهام از خودم هستم. از این رو این اطلاعات را در اختیار حزب قرار میدهم. لطفا من را هم در جریان پیشرفت کارتان قرار دهید.

۲- من علیرغم ادعای برخی از رفقای دفتر سیاسی در جلسه ۲۳ نوامبر با من، ملزم به همکاری در این مورد نیستم. همکاری یا عدم همکاری من با شما امری است کاملا شخصی و از جانب من احترام به رفقای حزبی است. هر مساله ای مستقل از چگونگی و میزان همکاری فرد متهم باید مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد، قضاوتی رفیقانه و کمونیستی. همانطور که میدانید طبق برنامه حزب کمونیست کارگری هر فردی میتواند از ادای شهادت علیه خودش خودداری کند. این نکته را مایلم به برخی رفقای دفتر سیاسی یادآوری کنم.

۳- همانطور که برنامه حزب “دنیای بهتر” صریحا اشاره میکند، اصل بر برائت افراد است و اثبات جرم به عهده کسی است که در مقام اتهام زننده قرار دارد. از این رو حزب باید بدون بروبرگرد اتهام نارفیقانه وارده به من را رسما پس بگیرد. متاسفانه در جلسه دفتر سیاسی هم خود شما و هم برخی رفقای دیگر اعلام کردید که گویا من باید تلاش کنم که این اتهام را را از بالای سرم برداشته شود. من مسلما بدلیل احترام به حثییت حزب و منصور حکمت تلاش خود را خواهم کرد ولی این توقع شماها نارفیقانه و ضد برنامه حزب کمونیست کارگری است. اما رفقا شهما اتهام نارفیقانه و ضد کمونیستی را طی گزارش به دفتر سیاسی در بالای سر من قرار داده اید و خود شما نیز باید یا اتهام را بدون شبهه ثابت کنید یا رفع اتهام کنید. این حرف نابجا ضد کمونیستی و نارفیقانه که من باید این اتهام را از بالای سر خودم بردارم، گواه این سیاست است که گویا فرد مقصر است مگر آنکه خلافش ثابت شود، مثل شیوه کثیف ساواک (عضویتت محرز است. هویتت را مشخص کن)، این سیاست کمونیست کارگری نیست.

۴- اما علاوه بر این نکات فوق، من بعنوان یک عضو کمیته مرکزی از اینکه حزب در این مدت خود را به مساله این چنین مشغول کرده است، واقعا به روش برخورد حزب انتقاد دارم. حزب اتفاقا با این روش عملا در دست نوید بشارت بازی کرده است. اتلاف ساعتها وقت رهبری حزب در این دوران مهم یک ایراد جدی به روش کار رهبری حزب است.

پیروز باشید

اسماعیل مولودی

۱ دسامبر ۲۰۰۶

ضمیمه؛

اطلاعات مورد آی پی ها و توضیحاتی که برایم داده اند را دوست دارم در اخیتار داشته باشید.

توضیحی که این در رابطه دریافت کردم حاکی از این است؛ امکان دارد صاحبان خود اینکار را کرده اند و یا این کامپیوترها خود نیز از سوء استفاده از کامپیوترشان مطلع نباشند. یعنی شخص سومی از طریق آی پی آنها اینکار را کرده باشد. فایلهایش را بر این آی پی ها در نوبتهای مختلف سوار کرده. در نتیجه باید در قضاوت و کنکاش آنها دقت لازم را کرد. بهر رو مسئله کامپیوتر خیلی پیچیده تر از آنست که بشود چیزی را ثابت کرد.

طبق تحقیق

۱- MRU List Object Recognized!

IP: (68.142.206.116)

Location: : S-1-5-21-1644491937-1993962763-839522115-

1003\software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

Description : most recent application to use microsoft direct3d

FilePath : \SystemRoot\System32\

ProcessID : 488

ThreadCreationTime : 2006-09-11 13:32:06

BasePriority : Normal

2- Location: : software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

Description : most recent application to use microsoft direct3d

IP: (217.12.10.220)

Location: S-1-29-24666491047-1893562897-6792121254-

1907\software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

Description : most recent application to use microsoft direct X

FilePath : system32\

ProcessID : 536

ThreadCreationTime : 2006-02-26 23:06:15

BasePriority : Normal

3- Location: : S-3-9-19-246847491043-1253562397-6572161251-

1102\software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

IP: (83.248.51.198)

FilePath : \??\C: system32\

ProcessID : 560

ThreadCreationTime : 2006-10-22 08:56:08

BasePriority : High

4- Location: : S-6-9-22-245674910471-1893563754-2862151211-

1505\software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication

IP: (66.249.92.169)

FilePath : \??\C:\ system32\

ProcessID : 488

ThreadCreationTime : 2006-10-20 21:23:12

BasePriority : High

…………………………………….

رفیق اسماعیل عزیز

با سلام و آرزوی تندرستی

اطلاعاتی که فرستاده بودید در اختیار رفقائی که از نظر فنی روی این کیس کار میکنند قرار گرفت. سوالاتی را رفقا طرح کرده اند که برایتان ارسال میکنم امیدوارم در اسرع وقت به آنها جواب دهید.

با تشکر

اصغر کریمی

٩ دسامبر ٢٠٠۶

رفیق اسماعیل درمورد ۴ آی پی که همراه با کدها و عباراتی که ارسال کرده است، گفته است که اینها نتیجه تحقیق درباره هک کردن کامپیوتر است. برای بررسی این موضوع لازم است نکات زیر نیز توضیح داده شود:

۱- منبع این تحقیق کیست؟ آیا امکان دارد ما از منبع تحقیق سوالاتی فنی در مورد این کدها بکنیم؟ اگر نه آیا امکان دارد اطلاعات بیشتری بدهد در مورد اینکه این کدها از چه طریقی بدست آمده اند؟ از طریق برنامه خاصی اینها بدست آمده است، چه برنامه ای، یا بروش دیگری؟

۲- این اطلاعات درباره هک شدن کامپیوتر خانه است یا محل کار؟

۳- آیا اطلاعاتی که رفیق اسماعیل نوشته است بهمین ترتیبی که هست (هم عبارات و هم آی پی ها) از روی کامپیوتر مورد تحقیق قابل بازیابی هستند؟

……………………………………..

از: حمید تقوائی

به: اسماعیل مولودی

رونوشت: دفتر سیاسی

رفیق اسماعیل

در رابطه با پیگیری مساله ای پی آدرسها نامه جداگانه ای دریافت کرده اید. امیدوارم در این مورد با حزب همکاری کنید. اما در این نامه امر مهم تری را میخواهم با شما در میان بگذارم. شما در جلسه دفتر سیاسی و در جلسه پالتاکی با کادرها بارها به رهبری حزب توهین کرده اید و اتهامات سنگینی زده اید. قبلا از شما خواستم اگر مدارک و دلایلی برای این اتهامات دارید برای ما بفرستید و جواب سربالای شما را دریافت کردم! اکنون دوباره بخشی از این توهینها و اتهامات ( شیوه های ساواکی و ضد کمونیستی و … ) در نامه اخیرتان تکرار شده است.

منصور حکمت در پاسخ به اتهاماتی به مراتب سبک تر از اینها از فرهاد بشارت خواست که یا ثابت کند و یا استعفا بدهد. من انتخاب سومی را هم در برابر شما قرار میدهم: یا ادعاهایتان را ثابت کنید، یا بابت این توهینها و اتهامات بی پایه از حزب کتبا و رسما عذرخواهی کنید، و یا استعفا بدهید.

۹ دسامبر ۰۶

………………………………………..

سلام حمید عزیز!

من بعد از جلسه با کادرها در ۲۶ نوامبر تصمیم خودرا گرفتم که حزب را بگذارم کنار. آن جلسه پایان یک دوره از کار من با حزب بود. برای همین ۲۹ نوامبر قرار بود برایت استعفایم را بفرستم. اما تعدادی از رفقا میگفتند فعلا دست نگهدار. قبلا متن استعفایم از حزب را برایتان ارسال داشتم.

شاد و موفق باشید

اسماعیل مولودی

۱۰ دسامبر ۲۰۰۶

………………………………………….

از:حمید تقوائی

به: کادرها

رفقای عزیز

نامه دیروز ( ۹ دسامبر) من به اسماعیل، پاسخ اسماعیل به این نامه و استعفانامه اش ضمیمه این ایمیل است. استعفانامه اش را من چند ساعت پس از ارسال نامه دیروز که از او خواسته بودم یا اتهامات اش را ثابت کند، یا پس بگیرد و معذرت بخواهد و یا استعفا بدهد دریافت کردم. اما استعفا نامه تاریخ ۲۹ نوامبر را دارد! این نامه ها را جهت اطلاع برای همه کادرها ارسال میکنم.

موفق باشید

حمید تقوائی

۱۰ دسامبر ۰۶

………………………………….

اطلاعیه درمورد

استعفای اسماعیل مولودی و مساله نوید بشارت

حزب کمونیست کارگری قبلا طی اطلاعیه ای درمورد نوید بشارت که به شیوه ای پلیسی دست به نوشتن مطالب جنگ سردی و ضدکمونیستی علیه حزب زده بود موضع خود را اعلام کرد. برای حزب از ابتدا مشخص بود که این فرد پلیس سیاسی نیست هرچند به شیوه ای پلیسی به ضدیت با حزب برخاسته است. تحقیقات نشان داد که نوید بشارت تمام مکاتبات خود را از طریق کامپیوتر منزل و محل کار اسماعیل مولودی میفرستد وهمه شواهد دال بر این بود که نوید بشارت همان اسماعیل مولودی عضو کمیته مرکزی حزب است. حزب این مساله را طی نامه ای به ایشان اطلاع داد و او را به یک جلسه دفتر سیاسی و سپس به درخواست خود او به جلسه ای با کادرهای حزب دعوت کرد تا توضیحات خود را پیرامون این مساله با تشکیلات در میان بگذارد. اسماعیل مولودی متاسفانه در این جلسات اتهامات و توهین های زیادی را، از همان موضع نوید بشارت، متوجه رهبری حزب کرد و عملا در طول نزدیک به دوماه که از این ماجرا میگذرد از هرگونه همکاری برای پیدا کردن هکری که به ادعای ایشان، کامپیوتر منزل و محل کارش را هک کرده است خودداری کرد. در این مدت تنها چهار آی پی آدرس برای حزب ارسال کرد که مطلقا فاقد هرگونه ارزش و اعتباری برای ردیابی هکر است. بالاخره به دنبال نامه ای که دبیر کمیته مرکزی حزب در تاریخ ٩ دسامبر ٢٠٠۶ برای ایشان نوشت و خواست اتهاماتش را اثبات کند، یا پس بگیرد و معذرتخواهی کند و یا استعفا بدهد، روز ١٠ دسامبر طی اطلاعیه ای از حزب استعفا داد.

استعفانامه اسماعیل مولودی، متاسفانه تکرار همان فحاشی ها و حملات جنگ سردی و ضدکمونیستی نوید بشارت با همان مضمون و حتی با همان جملات و عبارات است. حزب از تنزل و سقوط سیاسی ایشان عمیقا متاسف است. حزب کمونیست کارگری با هوشیاری به این مساله برخورد کرد و اجازه نداد فضای ناامنی و بی اعتمادی در درون حزب ایجاد شود.

حزب کمونیست کارگری، بازترین و علنی ترین حزب اپوزیسیون است، کادرها و اعضای حزب و شرکت کنندگان و مردم علاقمند در جلسات مختلف و متعدد حزبی شرکت میکنند، نوبت میگیرند و سوالات و نقطه نظرات خود را طرح میکنند، له و علیه سیاست های حزب حرف میزنند، پاسخ میگیرند و بحث میکنند. هردرجه از بحث انتقادی و مخالف حزب نیازی به قایم شدن پشت هویت جعلی ندارد. کسانی که با تشبث به چنین شیوه هائی به لجن پراکنی علیه حزب روی می آورند تنها زبونی و استیصال خود را به نمایش میگذارند.

حزب کمونیست کارگری ایران

١١ دسامبر ٢٠٠۶، ٢٠ آذر ١٣٨۵