دعوت از اصغر کریمی به مناظره پیرامون اختلافات در رهبری حزب کمونیست کارگری،کدامیک؟نقد سیاسی یا افترا؟

اخبار

رفیق اصغر کریمی در طی چند یادداشت نقد سیاسی من به نقطه نظرات رفیق حمید تقوایی را مترادف “افترا”، “هتک حرمت” و تبلیغ علیه “حزب” قلمداد کرده است. در مقابل من نیز بر این باورم که رهبری کنونی حزب کمونیست کارگری در مقابل نقد نقطه نظرات لیدرشیپ حزب عملا “جرم سیاسی” تعریف کرده است. نقد سیاسی نظرات خود را مترادف “افترا” و نتیجتا بجای پاسخ در حوزه سیاسی به اقدام انضباطی – تشکیلاتی روی آورده است.

از اینرو از ایشان دعوت میکنم که در یک مناظره سیاسی پیرامون این مباحث و اختلاف در رهبری حزب کمونیست کارگری شرکت کند. امیدم این است که اصغر کریمی این دعوت من را بپذیرد. من تا پایان روز پنجشنبه ۲۵ فوریه منتظر پاسخ ایشان خواهم بود. تاریخ و شرایط برگزاری این مناظره را در صورت اعلام تمایل اصغر کریمی با توافق طرفین به اطلاع خواهم رساند.

بگذار جامعه و جنبش کمونیسم کارگری نیز قضاوت کند. کمونیستها عار دارند نقطه نظرات خود را پنهان کنند!

علی جوادی

۲۱ فوریه ۲۰۲۱