بیانیه در حمایت از مبارزات مردم آزادیخواه در کردستان عراق و محکومیت سرکوب ضد انسانی توسط حکومت اقلیم کردستان

خبر

همانگونه که همگان کم و بیش در جریان اخبار و اتفاقات چند روز اخیر شهرهای کردستان عراق هستید، حکومت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان در جنگ برای سهم‌خواهی هرچه بیشتر از سفره کارگران و زحمتکشان عراق، نان و معیشت و زندگی آنها را به گروگان گرفته اند. همین امر موجب شکل گیری اعتراضات توده‌ای سال گذشته در بغداد، بصره،کربلا و تعداد دیگری از شهرهای این کشور و امسال هم در شهرهای حکومت اقلیم کردستان شد. اکنون و در این چند روز کارگران و محرومین از جمله در شهرهای سلیمانیه، چمچمال، رانیه،سیدصادق، دربندیخان ،قلادزی، پیرە مگرون، دهوک، کفری، پنجوین، تکیه، کلار،خورمال در کردستان عراق دست به اعتراضات گسترده علیه استثمار، استبداد، فقر و بی امکاناتی چندین دهه احزاب حاکمِ غرق در فسادِ این اقلیم بوده تا مطالبه نان و معیشت خود را با فریاد در خیابان به گوش آنها و همه جهانیان برسانند.
اعتراضات برحق روزهای اخیر مردم در کردستان عراق با سرکوب وحشیانه احزاب ناسیونالیستِ کُردِ حاکم روبرو شد و حدود ١٠ نفر از مردم معترض جان باختند، صدها نفر زخمی و تعداد زیادی نیز دستگیر شده اند. مردم زحمتکش در بسیاری از شهرهای اقلیم، دفاتر احزب حاکم از جمله حزب دموکرات، اتحادیه میهنی، جنبش گوران،جماعت اسلامی و اتحاد اسلامی را آتش زدند. مردم خواهان پایان بخشیدن به این بی حقوقی،فقر و تهی دستی هستند اما به رسم وفاداری و تابعیت از سیستم به خون آغشته و لجنزارِ «حاکمیت بورژوازی» که دشمن قسم‌خورده‌ی طبقه کارگر و مردم رنجدیده است،برای حفظ همین حاکمیت تا دندان مسلح در اوج بی‌شرمی با شقاوت و بی رحمی جواب این فریادهای گرسنه را به طرزی فجیع با ضرب گلوله به مغز و استخوان کودک ، پیر و جوان و مردم بی‌دفاع دادند تا بار دیگر چهره‌ی واقعی حاکمیت ناسیونال بورژوای کُرد بر همگان آشکار شود.
از طرفی دیگر «مسعود بارزانی» در بیانیه‌ای این اعتراضات برحق مردمی را «اغتشاش»می‌خواند و همچنین «مسرور بارزانی» در پاسخ به همه‌ی این مطالبات مردمی و کشتار معترضین، اذعان میدارد که مردم، مطالبه خود را از حکومت مرکزی عراق خواستار شوند و به ما ربطی ندارد و مردم را به بغداد ارجاع می‌دهد!!
اکنون نکته مهم و آنچه باید با عینک واقع بینی دیده شود و بار دیگر برای همگان اثبات شد،روشن شدن ستم ،فساد و ثروت اندوزی ۳۰ ساله این احزاب ناسیونالیست مرتجع و پیروی از قانون سرکوب و کشتار علیه مردم معترض بود حتی اگر معترضین «کورد» باشند. چنانچه مشابه این نوع برخورد در سوداگری و معامله بر سر شنگال و کرکوک و دیگر جنایتهای مشابه که هرکدام به شکلی تاریخی صورت گرفته است، بر کسی پوشیده نیست و فراموش نخواهد شد این بار هم به گلوله بستنِ توده‌ی مردمِ معترضِ “خودی” از جانب «دولت کوردی» فراموش نخواهد شد. مردم کردستان حق دارند این دژخیمانِ حاکم و سرمایه داران و مفسدین را به زیر بکشند و به عُمر ننگینشان پایان دهند.
ما به عنوان جمعی از فعالین کارگری، اجتماعی در شهرهای کردستان ایران، اعتراضات توده‌ای و مطالبات مطرح شده‌ی مردم عراق و اقلیم کردستان را برحق دانسته و حامی آنها هستیم. مردم معترض میتوانند با اعمال اراده خود در قالب های مختلف در راه رسیدن به مطالباتشان گام های بسیار موثری بردارند. ما جنایات وحشیانه صورت گرفته از جانب احزاب ناسیونالیستِ مرتجعِ حاکم بر اقلیم کردستان را شدیدا محکوم میکنیم. کارگران و مردم آزادیخواه کردستانِ ایران در کنار زنان و مردان مبارزِ هم‌سرنوشتِ خود در شهرهای کردستان عراق می ایستند و از مبارزه حق‌طلبانه‌شان در مقابل حکام مرتجع، ضد کارگر و توده های فرودست دفاع و حمایت می کنند.
جمعی از فعالین کارگری، اجتماعی و آزادیخواه از شهرهای سنندج ،مریوان،کلاترزان ،سقز،پاوه،جوانرود،نوسود.
۹۹/۹/۲۲