تف سر بالای ترور! – محمدرضا پویا

مقالات

ترور فخری زاده که بگفته کاربدستان رژیم اسلامی از مسئولین پروژه های نظامی و اتمی بود، بار دیگر حکومت اسلامی را به صدر اخبار جهان نشاند. تعجب برانگیز نیست که هرگاه سخن از ترور و آدمکشی بمیان می آید، یکسرش به جمهوری اسلامی میرسد. صرفنظز از اینکه چه کسی این پاسدار را ترور کرده است، خود واقعه موجب پریشانگویی عناصر رنگارنگ جمهوری اسلامی شده است( ناگفته نماند که بمانند همیشه متهم شماره یک هر قتل و تروری خود جمهوری اسلامی است. در ترور اخیر هم سناریوهایی قابل تصور است که اسلامیون یکی از عناصر خود را حذف فیزیکی کردند). تاکنون ۵ قصه از چگونگی وقوع ترور برای ملت تعریف کرده اند. تلاش میکنند با ابراز قصه های متناقض همه را کیج کنند تا “رازهای مگو” سناریو ترور به بیرون درز پیدا نکند. یا خودشان ترورش کردند و یا انگونه که مدعیند کار اسراییل بوده است. انصافا هر دو سناریو برای جمهوری اسلامی بمانند تف سر بالاست. برخی از حکومتی ها در نشریاتشان در باره این ادعای دوم نوشتند که سیستم فاسد است، اختلاسگر زیاد داریم و موجب تعجب نیست که در این سیستم اطلاعات خرید و فروش شود. آنجاییکه میخواهند از خود اعلام براِئت کنند، مجبورند به فاسد بودن حکومتشان اعتراف کنند. شاید این به بهترین شکل ممکنه وضعیت کنونی رژیم اسلامی را بنمایش در می آورد. حکومتی ورشکسته و جنایت پیشه که برای بقاء حتی ادمهای خود را میکشد و یا انچنان به افلاس و دریوزگی افتاده که توانایی حفاظت از عناصر بالای خود را هم ندارد و طئمه “رقبای” بین المللی میشوند. نتیجه هر دو سناریو یکی است. مجبورند در لفافه بمردم اعلام کنند که حیات ما با تروز و قتل وآدمکشی عجین شده است و ما شایسته سرنگونی هستیم. اما آنچه برای مردم مهم است، تبعات این شرایط است. بکرات شاهد بودیم که در پس هر تروری رژیم اسلامی بلافاصله سراغ زندانیان رفته و عده ای را اعدام کرده است. بگیر و ببندها تشدید میشود و پاچه گیری سگان هار اسلامی افزایش می یابد. دستگیری ۴۰ نفر به اتهام شعار نویسی، انتقال احمد رضا جلالی به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم اعدام و ….. اولین نشانه هایی است که بیانگر تلاش جمهوری اسلامی برای تشدید سرکوب در پی میلیتاریزه کردن فضای جامعه است. قربانی شدن زندانیان و تشدید فشار بیشتر به جامعه، تمام سهمی است که مردم از جدال قطبهای بین المللی تروریستی، نصیبشان شده است. جلوی همین را باید گرفت. سیلی را همینجا باید به جمهوری اسلامی زد. نباید گذاشت این خونخوران اسلامی به بهانه ترور مردم را به مسلخگاه ببرند.