اعلامیه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست : درود بر ابتکارات جدید و رادیکالیسم شفاف اعتراض دانشجویان

جوانان نشريات

روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به اختناق، برای آزادی مرضیه امیری دانشجوی دستگیر شده و دیگر دستگیر شدگان در تظاهرات اول ماه مه، علیه زن ستیزی، حجاب و آپارتاید جنسی و همچنین اذیت و آزار حراست و گشت ارشاد دست به تظاهرات زدند. در تجمع وسیع در آمفی تئاتر دانشکده هنرهای زیبا دانشجویان کوشیدند بیانیه خویش را قرائت کنند که با حملات بسیج و اراذل و اوباش لباس شخصی پوش مواجه شدند. دانشجویان علیه بسیج شعار دادند: “بسیجی بیا پایین، بسیجی بیا پایین!” و با فریادهای خشمگین نیروی سرکوب را “بیشرف!” خواندند.
دانشجویان همچنین در تجمع در مقابل پردیس دانشکده هنرهای زیبا و فنی فریاد می زدند: “دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد!” در این حرکت اعتراضی کوبنده، دانشجویان دانشگاه تهران ابتکار و خلاقیت قابل توجه و جدید از خود نشان دادند، از جمله شعار جدید علیه حجاب اسلامی جالب توجه بود: “بیکاری، بیگاری، حجاب زن اجباری!” در بیانیه دانشجویان که زیر حملات بسیجی ها قرائت شد، دانشجویان صریحا علیه حجاب و آپارتاید جنسی به عنوان یکی از ارکانهای هویتی جمهوری اسلامی اعتراض خود را بیان کردند. یک شعار بسیار جالب، مبتکرانه و رادیکال دیگر شعاری علیه مهره ها و جریانات راست پروغربی و تحرکات شان در مقابل مبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم بود: “علینژاد و ارشاد، ارتجاع و انقیاد!” دانشجویان با این شعار آب پاکی را بر روی دستان جریانات مرتجع سابق اصلاح طلب حکومتی و اکنون “پروغربی و رژیم چنجی” ریختند. این شعار همچنین بر روی بنرهای سرخ نوشته شده بود.
جنبش رادیکال دانشجویی در تحرک اول ماه مه نقش فعالی ایفاء کرد؛ علنا حمایت و پشتیبانی خود را از تظاهرات اول ماه مه کارگری اعلام و در آن شرکت نمود. تعدادی از دانشجویان در این تظاهرات دستگیر شدند. اکنون ده روز پس از آن تجمع موفقیت آمیز، تظاهرات علیه رژیم و سیاست اختناق و زن ستیزی آن را درون دانشگاه سازمان داد. جنبش دانشجویی در دیماه ۹۶ مبتکر شعار رادیکال “اصلاح طلب، اصولگرا دیگر تمومه ماجرا” بود و اکنون طی این اعتراض اخیر با دو شعار رادیکال دیگر مبتکر تقویت افق و سیاست آزادیخواهانه و برابری طلبانه در جنبش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شدند.
دانشجویان مبارز پیش از این در حمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه و فولاد اعلام کرده اند: “ما فرزندان کارگرانیم، در کنارشان می مانیم!” ما شاهد افزایش همبستگی جنبش رادیکال کارگری و دانشجویی هستیم. این شرایط هم خود محصول قطبی تر و رادیکالیزه شدن جامعه است و هم بنوبه خود جامعه را قطبی تر کرده و مبارزات طبقۀ کارگر و توده های مردم علیه رژیم اسلامی را جهت دارتر و رادیکال تر می سازد. حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست از مبارزات رادیکال دانشجویی قاطعانه حمایت می کند و خود را در کنار آنها می داند.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۴ مه ۲۰۱۹