با قدرت وارد اعتصاب شویم، بیانیه اعتصاب شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

آغاز سال است و موعد استخدام نیروهای جدید پروژه ای در نفت و به روز کردن قراردادهای همکاران شاغل کنونی ما. علیرغم رشد نجومی تورم، پیمانکاران چپاولگر همچنان در اندیشه تحمیل دستمزدهای بسیار ناچیزی هستند و حتی در جاهایی هم که زیر فشار اعتراضات ما به خواست بیست روز کار و ده روز استراحت گردن […]

ادامه مطلب

فن‌آوری، تیلور، کینز، فریدمن و مبارزه طبقاتی – بهروز فراهانی

«در انگلستان، اعتصابات مرتباً موجب اختراع و استعمال ماشین‌های جدیدی بوده‌اند، می‌توان مدعی شد که ماشین‌ها، حربه‌هایی بودند که سرمایه‌داران به‌کار می‌بردند تا سرکشی کاری را که مستلزم مهارت بود، فرونشانند. بزرگترین اختراع مدرن یعنی ماشین‌های ریسندگی خودکار، کارگران ریسنده شورشی را از میدان راند. هرآینه اتحادیه‌های کارگری و اعتصابات هیچ تأثیر دیگری جز این […]

ادامه مطلب

اول مه در دوره انقلابی نوبت کارگران است! – سیاوش دانشور

اول مه ٢٠٢٣-١۴٠٢ در اوضاع جهانی و داخلی مشخصی برگزار میشود. سال گذشته جهان زیر فشار جنگ در اوکراین تماما به موضع دفاعی افتاده بود. امسال وضعیت متفاوت و از جهاتی برای طبقه کارگر بسیار مساعد است. در سطح جهانی گردانهای طبقه کارگر در جنگ و اعتصاب و اعتراض علیه سرمایه داری اند. در قلب […]

ادامه مطلب

تهاجم دیگری از سوی رژیم اسلامی سرمایه داران به طبقه کارگر ایران در آستانه روز جهانی کارگر

تهاجم دیگری از سوی رژیم اسلامی سرمایه داران به طبقه کارگر ایران در آستانه روز جهانی کارگر،،،،، خبر ها حاکی از طرح ۲۵ نماینده مجلس دزدان و عارتگران اسلامی در ارتباط با «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار» ؟؟!! است. به گفته حسین حبیبی یکی از پادوهای رژیم اسلامی در شورای عالی کار،: […]

ادامه مطلب

سقوط به دره فقر! – کامیار فکور

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته، بدون در نظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای تورم و سبد معیشت، توسط شورای‌عالی کار به تصویب رسید. حداقل دستمزد کارگران با ۲۷درصد افزایش، ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد. این رقم حتی با نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی که توسط […]

ادامه مطلب

گاه شمار و رویدادنگاری اعتراضات و اعتصابات کارگری در صنعت نفت سال ۱۴۰۱

گاهشمار و رویدادنگاری اعتراضات و اعتصابات در صنعت نفت سال ۱۴۰۱ ۱- چهاردهم فروردین، تجمع کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام، مقابل این پتروشیمی. ۲- پانزدهم فروردین، تجمع کارگران روزمزد پتروشیمی چوار ایلام مقابل استانداری. ۳- بیست و دوم فروردین، پرسنل واحدهای عملیاتی و بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب در اعتراض به تبدیل شیفت های کاری […]

ادامه مطلب

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۱ برای ما کارگران همچون سالهای پیشین با دست و پنجه نرم کردن با فقر و نداری در حالی سپری می شود که شورایعالی کار ضد کارگر، در غیاب تشکلهای مستقل کارگری و نمایندگان واقعی طبقه کارگر مشغول توطئه علیه معیشت ما و تحمیل فقر و گرسنگی جمعی بیشتر بر ما کارگران است. دستمزد […]

ادامه مطلب

منشور ۶ نفره هیچ ارتباطی به ما کارگران و ما مردم ندارد. منشور ما همان منشور‌ مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل‌ مستقل صنفی و‌ مدنی ایران است

ما اعلام کرده ایم که منشور ما منشوری است که بنام منشور ۲۰ تشکل به مناسبت سی و یکمین سالروزانقلاب ۵۷ انتشار یافت و نکات تاکیدی و خواستهای حداقلی ما بطور فشرده در این منشور اعلام شد که بطور خلاصه عبارتند از: آزادی بدون قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، برابری زن و مرد […]

ادامه مطلب

نهادها و تشکل‌هایی که اعلام کرده‌اند هرگونه اقدام و عمل سیاسی در کشور با توجه ویژه به این منشور مشروعیت و مقبولیت سیاسی دارد.

شامگاه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ منشوری از مطالبات حداقلی ۲۰ نهاد مستقل صنفی و مدنی ایران منتشر شد که شامل ۱۲ بند مطالبات و همچنین متنی درباره تحلیل از اوضاع و شرایط جامعه بود. نهادها و تشکل‌های سیاسی و مبارزاتی که در جریان انقلاب زن زندگی آزادی، اعلام کرده‌اند که تنها راه احقاق حقوق از دست […]

ادامه مطلب

منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران

مردم شریف و آزاده‌ ایران! در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم […]

ادامه مطلب