به دست آوردِ بازنشستگان دست درازی نکنید!✍️ اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

انتخابات ریاست جمهوری نزدیک و کاندیداهای مهندسی شده آن مشخص شده اند! این روزها کاندیداها از زحماتِ پر ارزش خود!! در سالهای گذشته سخن می گویند. ۴۵ سال است که این کاندیداها در پُست های مختلف در داخل حکومت، سیاست کلی حکومت را به پیش می برند؛ سیاستی که باعث هر روز فقیر تر شدن […]

ادامه مطلب

بازنشستگان، از پراکندگی تا اجماع برای اجرای قانون ✍️ اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

بازنشستگان خواسته های فراوانی دارند و اولین خواسته آنها افزایش حقوق می باشد. اما این حقوق به چه شکل و به چه اندازه ای باید افزایش یابد؟ (لازم به ذکر است که این مقاله در رابطه با بازنشستگان نوشته شده است و افزایش حقوق شاغلین را از منظر دیگری باید مورد بررسی قرار داد). ثروت […]

ادامه مطلب

چگونه کانونهای بازنشستگان و یارانشان به جلز ولز کردن افتاده اند؟! ✍️  اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

کانونهای بازنشستگان در تمام طول موجودیت خود حتی یک خواسته هم برای بازنشستگان نگرفته اند. آنها برای خاموش کردن اعتراضات بازنشستگان مدام ادعای مطالبه گری میکنند و تنها شیوه مطالبه گری آنها نامه نگاری و ملاقات با مسئولین است. این کانونها اگر برای بازنشستگان نتیجه ای نداشته اند، برای اعضای هیئت مدیره و بازرسان این […]

ادامه مطلب

اعتصاب کارگران در شرکتهای پایندان، اکسیر صنعت و شرکت ipmi در فاز ۱۴ کنگان

اعتصاب کارگران در شرکتهای پایندان، اکسیر صنعت و شرکت ipmi در فاز ۱۴ کنگان بنا بر اخبار دریافتی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، بیش از ۱۲۰۰ نفر ازکارگران شاغل در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و شرکت ipmi فاز ۱۴ کنگان در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد خود و عدم افزایش مناسب مزد در سال جدید، دست […]

ادامه مطلب

چگونه نمک به زخم کارگران و بازنشستگان می پاشند!؟ ✍️ اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

ثروت سازمان تامین اجتماعی در طی سالها و توسط چند نسل با پس انداز کارگران بدست آمده و این سازمان بعنوان یک سازمان بیمه گر فعالیت نموده است. در ابتدای انقلاب، سرمایه این سازمان به قدری زیاد بود که در ردیف چند نهاد اقتصادیِ ثروتمند؛ همچون بانک مرکزی محسوب می گردید. فساد که از همان […]

ادامه مطلب

فرضیه “کیسه بوکس” بودن کانون های بازنشستگان! ✍️ اسماعیل گرامی(کارگر بازنشسته)

تمامی بازنشستگان میدانند که این “کانون های بازنشستگان” تا کنون هیچ قدمی برای کسب خواسته های بازنشستگان برنداشته اند و تشت رسوایی آنها همچون خانه کارگر از بام بر زمین افتاده و صدایش دیگر گوش فلک را کر کرده است. حال این کانون های رسوا شده، تبدیل به کیسه بوکس عده ای فرصت طلب شده […]

ادامه مطلب

رهنمودهایی برای مسخ کردن کارگران و بازنشستگان ✍️اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

از آذر ماه سال گذشته که قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی منعقد شد، “فقط در همان ماه” حق بیمه ها به شرکت مربوطه پرداخت شده و این در حالی است که حق بیمه از فیش حقوقی بازنشستگان به صورت ماهانه کسر می شود. اگر سازمان تامین اجتماعی حق بیمه ها را به شرکت واگذار […]

ادامه مطلب

سیاوش دانشور: تقاضای “عدالت مزدی” از استثمارگران نمایش استیضاح وزیر کار

“عدالتخواهان” و بقول کارگران هفت تپه “عدالتخواران” مشتی اوباش هوادار حکومت و باندهای اسلامی‌اند که وظیفه اساسی‌شان اینست که مسیر اعتراض کارگری را به دالانهای قانونی و حکومتی روانه کنند. این جریان ضد‌کارگری از اختناق سیاسی و ممنوعیت تشکل و تحزب کارگری در جمهوری اسلامی سوبسید میگیرد و با “کارزار” راه انداختن و اساساً “تومارنویسی” […]

ادامه مطلب

از ساختار کانون های بازنشستگان تا کف خیابان! ✍️ اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

سالهاست که بازنشستگان از کانونهای بازنشستگان میخواهند خواسته های آنها(در راس این خواسته ها افزایش حقوق) را برآورده کنند. اما این کانونها حتی برای یکبار هم که شده؛ خواسته بازنشستگان را برآورده نکرده اند. آنها برای آنکه مانع فوران اعتراضات بازنشستگان شوند؛ برای کسب خواسته ها؛ یا میگویند«به فلان مسئول حکومتی نامه نوشته ایم» یا […]

ادامه مطلب

اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن، تفاوت اعتصاب کارگری با تعطیل‌سازی کارفرمایی

اعتصاب و کژتابی‌های پیرامون آن تفاوت اعتصاب کارگری با تعطیل‌سازی کارفرمایی تعدد اعتراضات اصناف و اقشار مختلف جامعه در روزهای اخیر (معلمان، بازنشستگان، بخش‌هایی از کامیونداران، بازاریان، سنگبری‌های اصفهان و…) سبب شد که برخی آن را دالی بر ورود به فاز اعتصابات سراسری معرفی کنند. در این میان تعطیل‌سازی کارگاه‌های سنگبری اصفهان که هزاران کارگر […]

ادامه مطلب