از “گوادلوپ”در فرانسه تا “جورج تاوان” در واشنگتن! سلام زیجی

بالاخره نطفه های طرح ضد انقلابی ورژن ایرانی“چلبی”های شونیست و ملیگرایان، روز جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، و در تضاد کامل بااهداف ناظر بر خیزش انقلابی و خونهای ریخته شده در چند ماه اخیر، بند نافش بسته شد. این نشست در دانشگاه “جورج تاوان در واشنگتن برگزار گردید. این واقعه برای دها میلیون کارگر و انسان […]

ادامه مطلب