ما بدهکار هیچ نسلی نیستیم!- علی فیاض

از گوشه و کنار، کمابیش از نسل دوم و سوم پس از انقلاب، صداهایی به گوش می رسد. صداهایی که “نسل انقلاب” را در جایگاه “متهم” قرار می دهند. البته در کنار این صداها، صداهای دیگری نیز از همان نسل های بعد هستند که با آگاهی عمیق تر و شناخت تاریخ معاصر، به آن نسل […]

ادامه مطلب